Bildet viser åtte mennesker som ser seg rundt i Nevlunghavn.

Besøk fra Polen

Den 26. og 27. juni hadde Larvik museum besøk av våre polske partnere i prosjektet «The Wooden Treasure. Preserving heritage design future». 

Hovedpartner for prosjektet i Norge er Norsk institutt for kulturminneforskning, mens Vestfoldmuseene har en mindre og avgrenset rolle. Prosjektet handler om å skape bevissthet rundt tradisjonell trearkitektur gjennom arbeid med konkrete eksempler. Det er valgt ut fem byer i Lublinprovinsen og én by i Norge – Larvik.

De polske gjestene har vært i Norge hele uka, og har besøkt Maihaugen og Norsk folkemuseum. Larviksbesøket skal vare i to dager. Torsdagen organiserer Larvik museum en ekskursjon til ulike deler av Larvik-distriktet. Det blir besøk til Nevlunghavn, Helgeroa, Langestrand, Torstrand, Tollerodden og Herregården. Fredag vil Anne Cathrine Flyen, Jan M Stornes og Lars Jacob Hvinden-Haug fra NIKU holde foredrag for gjestene på Larvik museum.

Les mer om Larviks byhistorie
Byhistorie