Blåhvalen – verdens største dyr

Hovedattraksjonen i Hvalfangstmuseets opprinnelige bygg fra 1917 er blåhvalmodellen på 21,4 meter.

Modellen gir et imponerende inntrykk av blåhvalens størrelse og setter fokus på denne spennende dyrearten, som antageligvis er den største som noensinne har levd.

Blåhvalen ble nesten utryddet i løpet av årene med kommersiell hvalfangst. I 1968 var det antatt å være kun 200 dyr igjen i Sørishavet.

Latinsk navn: Balaenoptera musculus
Størrelse: Maksimalt ca. 30 m og 190 tonn
Spesielle kjennetegn: Bardehval. Blålig farge. Tydelig blåst.
Reproduksjon: En kalv hvert 2. år
Føde: Krill
Utbredelse: Alle hav fra tropene til polarområder. Adskilte stammer er i nordlige Atlanterhav, nordlige Stillehav og sørlige halvkule. Noen vandrer nord eller sør om sommeren for å finne mat. Sørlige halvkule: 400-1.400 individer
Fredning/fangst: Totalfredet. En liten økning i stammen på sørlige halvkule og nordlige Atlanterhav

Du kan lese mer om hvaler på Store norske leksikons nettside.

Bildet viser en modell av en blåhval.