Bildet viser en tegning i svart/hvitt som ligner på Borrehaugene,

Borrefeltet som historisk arena

Hvordan kan vi forstå konsentrasjonen av store gravhauger i Oslofjordområdet, det gamle Viken?

Spørsmålet angår i høy grad gravfeltet på Borre i Horten hvor vi finner den største samlingen av storhauger som kjennes i Skandinavia, og som er blitt kalt Ynglingaættens gravplass og Norges rikes vugge.

Artikkelen er skrevet av Bjørn Myhre og er publisert i tidsskriftet VIKING 2003.

Lenke til artikkel “Borregravfeltet som historisk arena” (pdf)