Tegning i farger av tre menn. En står og spiller trekkspill. En annen sittter og tatoverer en annen på armen.

Cape Town-visa

Sjømannsvise hentet fra Gjerdesamlingen. Melodi: «Teddybjørnens vise» av Alf Prøysen.

I Cape Town her forleden dag, en sjømann gikk i land,

Men var vel kanskje litt for glad og slik går ikke an,

Han gikk og kjikka på et tjej, som var det rene funn,

Og villig til å ofre seg for en` tre fire pund,

At hun var nærmest hottentott, det så vel ikke han,

Han så jo allting lyseblått og sånt går ikke an.

Han fikk a tel å legge bi, men da det gikk som best,

kom en fra Cape Towns poleti og satten i arrest.

 

I retten ble han kalt et fe en skjemsel for sin stand

Men tenk han bare lo av det og slik går ikke an

Han svarte bare med et flir, jeg kanke puttas inn,

For jeg har heldigvis papir, på at jeg er fargeblind

Men da ble retten rasende, og sterke ord ble brukt

Om han ikke kunne se så, så hadden vært fall lukt.

Og mannen han ble ganske klein, når dommen sin han får,

For han ska hogge gatestein i fire lange år.

 

Vi har jo her på skuta vår så mang en god sjømann,

Som går i fare hvor han går og slik går ikke an

Han får så lett den store skjelven, rosenrøde kinn

Og vet kan hende ikke selv, at han er fargeblind

Så størrmann får nok ta en titt på auer dann og vann

For i Capetown sist, en gikk forbi og slikt går ikke an

 

For sikkert er det aller best og drikke mindre gin,

Så ikke denne siste resten, gjør deg fargeblind

Så moralen er: At hold deg kald, hvis du skal gå i land,

Og ikke lag no syndefall, for slik går ikke an

Det kan deg koste mange år, hvis du blir putta inn

Og sitta der når skuta går og være fargeblind

 

Kilder:

  • A-1868 Folkemusikk fra Vestfold; Gjerdesamlingen. Teksten er transkribert fra CD 1 og er et opptak med Einar Kleppan fra Vestby, gjort 20.08.1977.

Digitalisert materiale

 


Visa sto også på trykk i Arkivert 2016, hvor temaet var maritim historie.

Sjømannsvisa illustrerer de utfordringene en kunne komme ut for til sjøs – og hvilken sjargong som ble brukt blant sjømenn den gangen visa ble skrevet og sunget. Moralen var kanskje forståelig, men ordbruken tar vi selvsagt avstand fra i dag.

Illustrasjonen over er laget av Gilles & Cecilie Studio til nettsiden hvalfangstarkiver.no.