Bildet i svart/hvitt viser et maleri av Greve Christian Ahlefeldt Laurvig.

Christian Ahlefeldt Laurvig (1732–1791)

Christian Ahlefeldt var sønnesønn av Ulrik Fredrik Gyldenløves datter. Da Christian Conrad Danneskiold Laurvig i 1783 døde uten mannlige etterkommere, arvet han grevskapet i Larvik. I1785 fikk han tillatelse til å ta navnet Ahlefeldt-Laurvigen.

Gjelden og grevens store utgifter til vedlikehold av forfalne anlegg, gjorde at grevskapet ikke var særlig innbringende. I et brev skriver greven: «Fra Laurvigen faar jeg intet og i lang tid endnu ikke, med mindre Gud under meg et langt liv». I 1791 døde han, og grevskapet gikk i arv til hans sønn.

Les mer om grevene i Larvik
Grevskap og Herregårder
Bildet i svart hvitt viser et maleri av Greve Christian Ahlefeldt Laurvig.
Portrett: Greve Christian Ahlefeldt Laurvig.