Bildet viser maleriet «Inger på stranden».

De første årene i Åsgårdstrand

De første årene Edvard Munch tilbringer i Åsgårdstrand viser han stor interesse for strandlinjen nedenfor huset sitt. Flere malerier fra 1889 og 1890 viser hvordan han arbeider med strandlinjen, nærmest for å gjøre seg kjent med den.

Bildene Edvard Munch maler på denne tiden har et helt annet malerisk uttrykk enn det som senere skulle bli hans signatur fra Åsgårdstrand. Bildene er også mer impresjonistiske. Fellesnevner er at de fanger sommerens lys og rolige sysler.

Et viktig maleri som peker frem mot det maleriske uttrykket som kommer senere er «Inger på stranden». Her fokuserer Edvard Munch på en ensom skikkelse, plassert i et åpent og forenklet landskap. Modellen er Edvard Munchs søster, Inger.

Livsfrisen

I Livsfrisen tar Edvard Munch utgangspunkt i egne personlige erfaringer, men setter dem inn i en større sammenheng. I enn serie dypt personlige bilder ladet med et uttrykk av eksistensiell karakter ville Edvard Munch male det moderne menneskets sjeleliv, på godt og vondt og han skulle fremstille menneskelivet fra fødsel til død.

Les mer om "Livsfrisen"
Det er i denne perioden i Edvard Munch sitt liv han utvikler det som skulle bli hans signatur maleriske uttrykk.
"Livsfrisen"
Bildet viser maleriet «Sommeranften i Åsgårdstrand».
Sommeraften i Åsgårdstrand, 1891 (c) Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen/BONO 2013
Bildet i svart/hvitt viser strandlinjen i Åsgårdstrand.
Strandlinjen i Åsgårdstrand. Foto: Åsgårdstrand historielag
Bildet viser maleriet «Inger på stranden».
Sommernatt, Inger på stranden, 1889 (c) Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen/BONO 2013