Demokrati under jorda

I 1940 falt det norske demokratiet. Alle partier ble forbudt bortsett fra Nasjonal Samling. Nøtterøy AUF klarte å lure okkupasjonsmakten.

Høsten 1940 innhentet okkupasjonsmakten medlemslister og møtebøker fra politiske partier og foreninger. Arbeiderbevegelsens virksomhet før krigen var spesielt interessant for tyskerne, som blant annet begynte å interessere seg for lokale parti-og ungdomsforeninger innen arbeiderbevegelsen.

Falsk og ekte protokoll

De unge styrerepresentantene i Nøtterøy arbeiderungdomslag fikk snusen i dette og handlet raskt. De laget en falsk protokoll med referater fra møter som aldri var blitt holdt og med navn på personer som ikke eksisterte.

Den ekte protokollen ble pakket inn i en regnfrakk og annet vanntett materiale og deretter gravd ned på et lurt sted. Valget falt på skogen på Ravndal, ved siden av et stort tre som ble merket.

Etter freden i 1945 møttes styret for å grave protokollen opp igjen. Problemet var bare at det hadde foregått vedhogst i skogen i løpet av krigsårene, og det merkede treet var blitt hugget. Det ble en intens leting uten resultat. Neste år gjenopptok styret letingen, og denne gangen fant de protokollen. Den var da blitt både fillete og vannskadet.

Demokrati på alvor

Nå oppbevares protokollen trygt i Vestfoldarkivets magasiner, sammen med mye annet arkivmateriale etter arbeiderbevegelsen i Vestfold. Protokollen minner oss om å ta demokratiet på alvor.

Kilde:

A-1344 – Pa 271 – Nøtterøy arbeiderungdomslag

Bildet viser en bunke løse, slite ark.
Bildet viser møteprotokollen til AUF Nøtterøy. Foto: Mekonnen Wolday, Vestfoldmuseene.