Bildet viser en plantegning av Tønsberg Feriekolonier på Glomstein.

Det var sommer, det var feriekoloni

I vårt distrikt assosierer vi ofte begrepet feriekoloni med Hudøy, men vi hadde også Tønsberg Feriekolonier på Glomstein ute på Nøtterøy.

21. november 1910 ble Tønsberg Feriekolonier stiftet. Foreningens hovedformål var å skaffe barn i Tønsberg opphold på landet om sommeren, enten i feriekolonier eller på annen hensiktsmessig måte.

50 barn deltok første året

Tønsberg Feriekoloniers første lokalisering var på Borge i Stokke, men ble senere flyttet til Åsly i Ramnes. Fra 1949 holdt Tønsberg Feriekolonier til på Glomstein. Det første året var det totalt 50 barn i aldersgruppen 4-11 år som hadde sommerferie på feriehjemmet. Det var hovedsakelig barn fra Tønsberg, Stokke, Sem og Nøtterøy som fikk tilbudet.

Tønsberg Feriekolonier var en humanitær forening. Arkivet etter foreningen etterlater seg spor som vitner om at mye av dets aktivitet dreide seg om å legge forholdene til rette for at barna skulle få et best mulig sommeropphold.

De avholdt dugnader, men hadde også arrangementer for å skaffe penger til veie. Et eksempel på det er Barnas Dag, som ble arrangert i samarbeid med Lions Club en del år i Tønsberg fra 1962. Det første året kom Anne-Cath. Vestly til byen for å kaste glans over arrangementet.

I 1964 var Barnas Dag en kjempesuksess som innbrakte 15.000 kroner brutto. I ettertid kunne en lese i avisen at med dette beløpet var ferieopphold for 100 barn sikret på Glomstein.

Brå slutt ved brann

Sommereventyret på Glomstein fikk en brå slutt ved at hovedbygningen brant ned våren 1973. Etter nøye overveielser bestemte Tønsberg Feriekolonier at de ikke skulle bygge opp igjen feriekolonien.

Eiendommen Glomstein ble skjenket til Nøtterøy kommune, med klausul om at arealet skulle benyttes til frilufts- og badeformål. Foreningen besluttet også at de skulle skjenke sine økonomiske midler til anlegg av en barneinstitusjon for barn i alderen 0-12 år, som Vestfold fylkeskommune bygde.

A-1142 – Pa 110 – Tønsberg feriekolonier

Bildet viser en plantegning av Tønsberg Feriekolonier på Glomstein.
Fra 1949 holdt Tønsberg Feriekolonier til på Glomstein. Det første året var det totalt 50 barn i aldersgruppen 4-11 år som hadde sommerferie på feriehjemmet.
tonsberg-feriekoloni-barnas-dag