Digitalisering ved Slekt og Data Vestfold

Vestfoldarkivet har samarbeidet i en årrekke med Slekt og Data Vestfold om digitalisering av arkivmateriale. 

Vestfoldarkivet samarbeider med Slekt og Data Vestfold om digitalisering av arkivmateriale med interesse for slektsforskere. Store deler av det arkivmaterialet som er digitalisert, er det frivillige herfra som har stått for. Det digitaliserte materialet legges ut på Slekt og Data Vestfolds nettsider,  Oversikten Kilder i Vestfold er delt inn i ulike faner/kategorier, hvorav noen er spesielt sentrale når det gjelder kilder fra Vestfoldarkivet. Dette er blant annet:

Hvalfangst

Her finner du følgende arkiver fra Vestfoldarkivet:

Industri og næring

Her finner du følgende arkiver fra Vestfoldarkivet:

Politikk og folkestyre

Her finner du følgende arkiver fra Vestfoldarkivet:

Skolevesenet i Vestfold 

Her finner du følgende arkiver fra Vestfoldarkivet:

Sjøfolk og sjøfart

 


Les mer om Vestfoldarkivets arkiver her.

Tilbake til siden Hva finnes digitalt?

 

 

Vi ser en smilende mann med hvitt hår og skjegg som sitter foran en dataskjerm.
DIGITALISERING: Rolf Dahl fra Slekt og Data Vestfold er en av ildsjelene bak digitaliseringen av arkiver. Foto: Heidi Meen
En mann digitaliserer arkiv på en stor bokskanner
SKANNING: Slekt og Data Vestfold bidrar aktivt til å få digitalisert arkivmateriale fra Vestfoldarkivet. Her ser vi Thom Johansen ved Vestfoldarkivets bokskanner. Foto: Heidi Meen