Hvor finner du digitalisert arkivmateriale fra Vestfoldmuseene?

Digitalisert arkivmateriale fra Vestfoldmuseenes samlinger er og blir publisert på Digitalarkivet, på Arkivportalen, på hvalfangstarkiver.no og på nettsiden til Slekt og Data Vestfold.


 

Hva er publisert på Digitalarkivet?

Her finner du oversikt over Vestfoldarkivets publiserte digitale kilder på Digitalarkivet.no.

Digitalarkivet.no presenterer arkivmateriale i digital form. Her kan du søke i strukturerte data og digitaliserte fotografi, lese fulltekstavskrifter, bla i skanna bilde, se videoer og høre digitalisert lyd. Digitalarkivet er åpent for alle og gratis å ta i bruk. Vestfoldarkivet var blant de første til å bidra med innhold da Arkivverket i 2019 åpnet for selvbetjent publisering for institusjoner utenfor Arkivverket.


Hva finner du på Arkivportalen?

Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste der du kan søke etter arkivopplysninger på tvers av ulike arkivinstitusjoner og deres kataloger. Der finner du også overordnede opplysninger om arkivskaperen og om selve arkivet. På Arkivportalen finner du altså først og fremst arkivenes kataloger, men du vil også kunne finne noe digitalisert arkivmateriale. Her kan du lese mer om hva arkivkataloger er.


Hvalfangstarkiver.no

Vestfoldmuseenes hvalfangstarkiver er del av Norges dokumentarv. På nettsiden Hvalfangstarkiver.no fra 2014 finner du utvalgte dokumenter og fotografier digitalisert, transkribert og fritt tilgjengelig. I tillegg er katalogene etter alle arkivene etter hvalfangstens nå tilgjengelig på Arkivportalen.

Her følger lenker inn til det utvalgte arkivmaterialet som er digitalisert og lagt ut på hvalfangstarkiver.no:


Slekt og Data Vestfold