Frivillige i sving i hagen

Eidsfoss Hovedgård – hagen i dag

I dag møtes publikum av et representativt, men forenklet hageanlegg som vedlikeholdes av stiftelsesstyrets medlemmer. Stiftelsen Eidsfos Hovedgård mottar årlig midler fra Hof kommune, som først og fremst brukes til vedlikeholdet av plenene.

Ragnhild Momraks hovedfagsoppgave ved Landskapsarkitekturlinjen ved Landbrukshøyskolen på Ås (i dag Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)) i 1990, hadde målsettingen å dokumentere den historiske utviklingen av hageanlegget til Eidsfos Hovedgård, samt lage et rekonstruksjonsforslag.

Tok sikte på å gjenskape fire kvarterer

På denne tiden var fremdeles ikke parterrehaven synlig, men lå «skjult» under en gressplen. Planen i oppgaven var ambisiøs og omfattende, men ble ikke realisert. Men kunnskapen om hagen som fremkom gjennom hennes arbeid, har vært et av de viktige grunnlagene for den videre opparbeidelsen som siden er utført.

I 1996 gjennomførte en elevgruppe fra Lier vgs., avd. Jensvoll (tidligere Statens gartnerskole) et prosjekt som tok sikte på å gjenskape fire kvarterer av de opprinnelige 16. I 1997 ble ett av disse kvarterene opparbeidet og beplantet etter deres plan, av elevgruppen ledet av Anne Marit Sauve og Ole Morten Andersen.

I 1998 ble enda tre kvarterer opparbeidet av Riis og Aakerholt Anleggsgartneri AS . Kostnadene ble støttet av bevilgninger fra Norsk Kulturråd, Vestfold fylkeskommune, Hof kommune, AS Eidsfos Verk og Sundland Eiendom AS.

Ferdigstilt i 2005

Arkitektkontoret Snøhetta, der Momrak da var ansatt, utarbeidet en ny restaureringsplan for hagen i 1999. Deler av dette prosjektet ble realisert i 2000, gjennom støtte fra Vestfold fylkeskommune og restbeløpet fra Norsk Kulturråd.

I 2005 ble resten av restaureringsplanen ferdigstilt ved hjelp av en bevilgning fra Sparebankstiftelsen DnB NOR.

I dag møtes publikum av et representativt, men forenklet hageanlegg som vedlikeholdes av stiftelsesstyrets medlemmer. Stiftelsen Eidsfos Hovedgård mottar årlig midler fra Hof kommune, som først og fremst brukes til vedlikeholdet av plenene.

Haven på Eidsfos Hovedgård har gjennom årene mottatt generøs støtte fra offentlige og private finansieringsordninger, bedrifter og andre. Allikevel kunne Haven aldri vært realisert uten den store innsatsen fra frivillige hjelpere, både i og utenfor lokalmiljøet på Eidsfoss.

Bli venn av «Haven»

Vi trenger fremdeles entusiastiske hageinteresserte til vedlikeholdsarbeid og hyggelige stunder i Eidsfos Hovedgårds hage.

Har du lyst til å bli venn av «Haven»?
Meld din interesse til stiftelsen eller Jernverket Eidsfoss.

Hageanlegget på Eidsfos Hovedgård

Renessanseanlegget på Eidsfos Hovedgård er kjent som et østlandsk motstykke til Rosendal i Hardanger. Den eldste delen, parterrehagen, antas å ha blitt anlagt allerede på begynnelsen av 1700-tallet. I ca. 1800 ble hagen utvidet med en landskapspark ned mot innsjøen Eikeren.

Gjennom 1900-tallet ble hageanlegget forenklet og delvis fjernet, men i 2000 ble fire av de opprinnelige 16 kvarterene i parterrehagen gjenskapt.