Bildet viser et teppe fra samlingen på Berger.

Et vakkert eksempel på et teppe produsert på Berger

Vi holder fortsatt på å registrere mønster- og teppesamlingen som eies av Berger museum. Til nå har vi registrert 2.550 ulike design. Hvert av de ulike designene kan ha flere registrerte objekter knyttet til sitt nummer.

Eksempelvis er design nr BMF.? registrert på et metanivå kalt «Design» med underobjekter som mønstertegninger (delt i A=Skisse, B=Patrontegning), tekstilprøver og ferdigprodukter (systemet blir noe utvidet når det gjelder nyere design, men det kommer jeg ikke inn på her).

Når det gjelder design nummer BMF.01325 så har vi både skisser og patrontegninger (tegninger laget slik at de danner et grunnlag for hugging av jacquardkortene som brukes i vevene). Vi har imidlertid ikke et eksempel på ferdig vevet vare i Berger museum.

Digitalt Museum

I søken etter tekstil produsert på Berger i andre museers samlinger har jeg besøkt Digitalt Museum. Der har jeg funnet teppet i Norsk Folkemuseums samlinger:

http://www.digitaltmuseum.no/things/thing/NF/NF.1962-0070#addcomment

Vestfoldmuseene IKS benytter seg også av registreringssystemet Primus som Digitalt Museum er basert på. Vi håper at om ikke altfor lenge så kan også den fantastiske samlingen til Berger museum finnes der.

Om mønsterdesignet

Når det gjelder dette vakre teppet så kan jeg fortelle at mønsteret ble produsert av Richard Metzner mønsteratelier i Gera i Tyskland i 1925. Vi har registrert 29 ulike mønstre fra samme mønsteratelier i vår samling, uten at vi skal si at vi har en komplett samling mønstertegninger fra den 122 år lange tekstilproduksjonen på Berger.

Når det gjelder de ulike mønsterdesignene så har anskaffelsen av mønstrene vært både ved kjøp ute i mønsteratelieer, innleide designere i fabrikkene, ansatte ved fabrikken, tegnet av bestilleren av varen og design laget i samarbeid med kunden – altså på alle mulige måter.

Når det gjelder Richard Metzners mønsteratelier, så kan det være at det materialet vi sitter med i Berger museum kanskje er av de få bevisene på dette mønsteratelierets eksistens, da de jødiske mønsteratelierene ble fullstendig rasserte under krigen. Dette er også noe vi skal undersøke videre.

Kan dere hjelpe?

Når jeg nå har skrevet dette innlegget skal jeg gå inn på Digitalt Museum og kommentere teppet i Norsk Folkemuseums eie. De hadde få opplysninger om dette teppet fra før, men nå vil de få vite mye mer! Det er også håpet i fremtiden at dere som er lesere av bloggen, og ellers er interesserte i både tekstilene og historien på Berger, kan hjelpe oss museumsansatte med videre og dypere kunnskap om samlingene. Og kanskje også hjelpe oss med videre innsamling og komplettering av samlingene.

Det kan også være at dere vil børste støv av det gamle teppet som nå har havnet på hytta fordi det var så slitt. Ta en nærmere kikk på det, børste det forsiktig og henge det på hedersplassen i stua – hvem vet!