Bildet viser Edvard Munchs maleri av stranbredden i Åsgårdstrand.

Fjugstadskogen

Fjugstadskogen er et naturreservat beliggende mellom Åsgårdstrand og Borre. Her står storskogen tette ned mot fjorden, med en kyststi som passerer gjennom, nært ned til vannet, men hvor et belte av trær skjuler fjorden for dem som er på stien og omvendt.

Her finnes bortgjemte sandstrender, som skapt for hemmelige og romantiske stevnemøter. For Munch var skogen et yndet sted for daglige spaserturer.

Den tjente også som inspirasjon, både til lange litterære nedtegnelser og til en rekke bilder. Bildene var alt fra tolkninger av barns fantasi og blikk på verden, som i «Eventyrskogen», til rene landskap, og kjærlighetens mange faser og stemninger.

Gå i Edvard Munchs fotspor!
I vårt interaktive kart kan du gå i Edvard Munchs fotspor og se hvor i Åsgårdstrand maleren hentet motiver til flere av sine aller mest kjente kunstverk.
Interaktivt kart
Strandbredd i Åsgårdstrand, 1895 (c) Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen/BONO 2013