Folkemusikk fra Vestfold

I 1979 begynte Øystein Gjerde innsamlingen av folkemusikk i Vestfold. Med seg hadde han Anne Grethe Huseby, Per Ola Nyhus og Svein Aakerholt, alle fra leikmiljøet i Sandefjord, fra Sandar leikarring og Nemnda for folkelig musikk, sang og dans i Vestfold.

Innsamling med idealisme og båndopptaker

Innsamlingen ble satt i gang som ledd i en innsamling av norsk folkemusikk initiert av Norges Bygdeungdomslag. Målet var å finne og løfte fram Vestfoldmusikk, for på denne tiden var det mest fokus på folkemusikk-tradisjoner i Telemark og de store dalførene (Hallingdal, Gudbrandsdalen og Valdres). Initiativtakerne fra Vestfold ville vise at det også var tradisjonsmusikk her i fylket.

Utstyrt med stor idealisme og båndopptaker dro de ut i Vestfold-landskapet. Og jammen hadde gamle spillemenn i Vestfold mye på lager – også mye uventet, som gamle revyviser fra hvalfangstrevyer og gamle religiøse viser.

Innsamlerne kopierte noter og dagbøker, håndskrevne visebøker og gamle brev. Samlingen ble derfor variert og mangfoldig.

Om samlingen

Resultatet av innsamlingen ble 69 kassettbånd og 15 kopibøker med musikk og intervju. Samlingen inneholder:

  • Tradisjonell felemusikk
  • Revyviser fra hvalfangsten
  • Den spesielle salmetradisjonen knyttet til Jarlsbergske Frimenighet
  • Skillingsviser
  • Håndskrevne visebøker med ”slagere” i tiden
  • Historier om opphav og bruk
  • Intervjuer og kopibøker

I tilknytning til visene som er sunget og melodier som er spilt inn, fortelles det om opphav og bruk. Mye ble spilt på ”ballær” som de kalte det, dvs. bygdefester.

Sang, dans og musikk hørte naturlig sammen og derfor begynte de også å se etter dansetradisjon fra fylket. De reiste til Trondheim og kopierte alt de fant av Vestfoldmusikk i samlingen til ”Rådet for folkemusikk”.

Øystein Gjerde ordnet samlingen og skrev av intervjuene. Mange melodier er også å finne i kopibøkene , sammen med opplysninger om de ulike bidragsyterne.

Tilgjengelig for publikum

For deg som måtte ønske å gå på skattejakt i Vestfolds folkemusikk er alt dette nå samlet på ett sted og tilgjengelig på Vestfoldarkivets lesesal. Intervjuene og musikken er også digitalisert.

Arkivsignatur: A-1868 – Sa 16 – Folkemusikk fra Vestfold, Gjerdesamlingen.

Lytt til smakebiter fra samlingen

Klikk på lenkene nedenfor for å lytte til smakebiter fra samlingen (krever Windows Media Player):

Gina Årholt synger en vise som skal være laget av Marte Svindalen fra Stokke om hennes liv oppe i skogen.

En gammel vals spilt på torader av Anders Løvås fra Hof.

Ole Gabriel Yndestad fra Stokke synger en humoristisk vise han har lært av Peder Ås.

Reinlender spilt av den kjente spellemannen Anton Svendsen Myrvoll. På lesesalen kan du også lytte til den spesielle Vestfoldspringeren ”Springdans etter bestefar” og ”En annen en au”.

Humoristisk vise som forteller om havnebesøk og hvordan det kunne ende. For å korte tiden ute på felt, satte hvalfangerne ofte opp revyer. Visene fra disse revyene gir stemningsbilder fra livet i felt; dette er sanger om den triste ensomheten og de iskalde vindene, og om at de holder ut for ”velstand, lykke, fedreland og mor og far”. Visene er også, som turen til feltet, lange. Ei vise hadde visstnok 30 vers. Du kan høre 17 av dem på lesesalen.

Elida Berg og Else Schauff synger salmer de har lært på skolen og som ble brukt i menigheten. Den vi får høre her ble særlig brukt i kirken 2.juledag og begynner slik ”Alle vegne hvor jeg vanker, jeg min Jesus har i tanker, hvor jeg ligger, sitter, går, etter ham min lengsel står.”

Blå forside med teksten Gammal Vestfoldmusikk ved Øystein Gjerde Sånn spella demm hos åss.
Øystein Gjerde samlet inn folkemusikk fra Vestfold