FORA 2007-2008

FORA står for FOtoRedningsAksjon, og var forprosjekt for FODAK. I prosjektet ble fotosamlinger i museene kartlagt, og det ble utarbeidet vurderingskriterier for fotosamlinger.

FORA-prosjektet ble gjennomført før Vestfoldmuseene IKS ble etablert, og var et samarbeid mellom Museumssenteret i Vestfold AS og de fire kulturhistoriske museene – Hvalfangstmuseet, Larvik Museum, Slottsfjellsmuseet og Nord-Jarlsbergmuseene. Disse er i dag avdelinger i Vestfoldmuseene. Gjennom FORA-prosjektet ble fotosamlinger og oppbevaringsforhold kartlagt, og vi startet for arbeidet med et logistikksystem for fotosamlinger. FORA-prosjektet var et forprosjekt, hvor bl.a. søknad til det treårige FODAK-prosjektet ble utformet.

I prosjektet startet vi arbeidet med å skissere en plan for bevaring og dokumentasjon av kulturhistorisk fotografi i Vestfold.

Delprosjekter i FORA:

  • Kartlegging av mengde og oppbevaringsforhold
  • Starte registrering og overføring av fotografi – PILOT
  • Etablere samlings- og avhendingskriterier
  • Etablere oversikt over særlig bevaringsverdige samlinger

Prosjektet fikk støtte fra ABM-Utvikling. Her kan du se en presentasjon av FORA-prosjektet.