Fossnes landbruksskoles elevforening

Landbruksskoleelevene i Vestfold dannet egen elevforening allerede i 1897, to år etter at landbruksskolen ble etablert.

Landbruksskolen lå på gården Fossnes i Stokke, og elevene kom fra hele fylket og bodde på internat. Undervisningen foregikk i vinterhalvåret, mens elevene i sommerhalvåret hadde mer enn nok å gjøre hjemme på gården.

Internavisene utgjør en viktig del av arkivet etter elevforeningen. Avisene er håndskrevne, og inneholder av og til flotte illustrasjoner, slik som her i høstnummeret fra 1954. Innholdet for øvrig varierer fra små dikt til beskrivelser av gjøren og laden ved skolen. Avisene kan gi et godt bilde av livet på skolen utenom den formelle undervisningen.

Arkivet etter elevforeningen inneholder også møteprotokoller, medlemsfortegnelser og regnskapsbøker.

A-1127 – Pa 100 – Vestfold landbruksskole. Elevforeningen

Bildet viser «Fossnes ved dag og natt», høstnummeret 1954
Illustrasjon: «Fossnes ved dag og natt», høstnummeret 1954