Fra fyrstikker til eiendom – Ordningsprosjekt

Vestfoldarkivet har fått midler fra Riksarkivaren til å systematisere arkivet etter Agnes Fyrstikkfabrikk (1877-1984) og arbeidet er nå i full gang.

Store bedriftsarkiver er ressurskrevende å systematisere, og arkivet har frem til nå vært tilnærmet utilgjengelig for publikum. Vi er derfor takknemlige for ekstern finansiering som har gjort systematiseringsarbeidet mulig.

Lokal identitet

I dag er området viet boliger og næringsvirksomhet gjennom Sjøparken Stavern. Selskapet som utvikler området, er opptatt av å la sporene etter fyrstikkvirksomheten komme til syne for menneskene som skal bo og arbeide der ute. Vestfoldarkivet har ønske om, i samarbeid med utviklingsselskapet, å bidra til at den historiske dokumentasjonen som Vestfoldarkivet tar vare på, kan bli en viktig ressurs for stedsutvikling og lokal identitet. Å aktualisere de historiske kildene er en viktig oppgave for en arkivinstitusjon.

Arkivet

Fabrikken, etablert i 1877, lå på Agnes utenfor Stavern og var landets siste fyrstikkfabrikk. Omkring 1960 begynte man, parallelt med fyrstikkproduksjonen, å fremstille sponplater. Tak-ess platene ble en stor suksess. Fyrstikkproduksjonen ble avviklet i 1984, mens sponplateproduksjonen ble avviklet i 2002.

Arkivet, som er på ca. 80 hyllemeter, dokumenterer fabrikkvirksomheten i sin fulle bredde; produksjon, reklame, dokumentasjon knyttet til arbeidere og funksjonærer, korrespondanse, salg m.m. Arkivet inneholder også store mengder fotografier.

Les mer om Agnes fabrikker i saken “Her lå Norges siste fyrstikkfabrikk” (NRK Vestfold)

En kvinne står lent over arkivdokumenter på et bord og ser mot kameraet
Arkivmedarbeider Petra Erdosi Jensen systematiserer materialet.
Logo Agnes Fabrikker AS
Logo Agnes Fabrikker AS