Bildet i svart/hvitt viser et malt portrett av Greve Frederik Ahlefeldt Laurvig.

Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1761–1832)

Frederik Ahlefeldt-Laurvig arvet i 1791 grevskapet fra sin far. Han besøkte Larvik sommeren 1793, uten å få noe dypere kjennskap til grevskapet sitt. I denne perioden lå mye av makten hos overinspektøren og grevens forvaltere.

Grev Ahlefeldt-Laurvig ble raskt svært forgjeldet, og i 1797 tok han opp et stort lån med pant i grevskapene sine i Danmark og Norge. Grevskapet i Larvik ble satt under administrasjon. I juli 1800 besøkte han igjen Larvik, men gjeldssituasjonen hans hadde ikke bedret seg, og i 1805 måtte han selge grevskapet Laurvigen til den danske kongen.

Les mer om grevene i Larvik
Grevskap og Herregårder
Bildet i svart/hvitt viser et malt portrett av Greve Frederik Ahlefeldt Laurvig.
Portrett: Greve Frederik Ahlefeldt Laurvig