Bildet viser et malt portrett av greve Frederik Ludvig Danneskiold Laurvig.

Frederik Ludvig Danneskiold-Laurvig (1717 – 1762)

Frederik Ludvig Danneskiold-Laurvig var sønn av Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig og Ulrike Eleonore Reventlow. Etter endt utdannelse og en lengre utenlandsreise, og da faren døde i 1754, arvet han Larvik grevskap.

Han besøkte grevskapet sitt bare én gang, i 1755, og skal da ha forsøkt å rydde opp i korrupsjon og dårlig styre blant grevskapets betjenter, men lyktes ikke i dette fordi han måtte skjøtte sine oppgaver i Danmark.

Vernet om Bøkeskogen

Frederik Ludvig interesserte seg også for andre sider av grevskapet sitt enn de rent økonomiske. Han grep blant annet inn for å hindre at Larviks bøkeskog ble ødelagt, og ønsket å verne den. Det var også han som lot bygge Laurvig hospital, som fremdeles finnes i byen.

Da Frederik Ludvig døde barnløs i Lübeck i 1762, arvet hans yngre bror Christian Conrad grevskapet.

Les mer om grevene i Larvik
Grevskap og Herregårder
Bildet viser et malt portrett av greve Frederik Ludvig Danneskiold Laurvig.
Portrett av greve Frederik Ludvig Danneskiold Laurvig.