Fri tid – feriesaken og feriehjem

Med tariffestet ferie kom tanken om egne feriehjem. I Vestfold hadde de fleste store arbeiderforeningene egne feriehjem.

Feriesaken

Norsk Folke Ferie ble dannet 24. mars 1939, for å tilby ferie og -fritidstilbud for LO-medlemmer, og ble besluttet nedlagt 31. desember 2012.

Norsk Folke Ferie skulle drive med opplysningsarbeid og praktiske tiltak. I et brev fra januar 1952, funnet i arkivet etter Vestfold Faglige samorganisasjon, tales det varmt om feriesaken; “et av de største sosiale tiltak vi har”. På denne tiden var det mange spørsmål som sto uløst før en kunne si at ferien var blitt allemannseie.

I 1952 var det opprettet rundt 220 feriehjem; feriesteder hvor medlemmene på en rimelig måte kunne nytte sin ferie.

Feriehjem

Feriehjemmene ble ikke bare brukt til ferieopphold for medlemmene og deres familier. Etter hvert ble de også benyttet til blant annet kursvirksomhet, idrettsarrangementer og fellesutflukter. I Vestfold hadde de fleste store arbeiderforeningene egne feriehjem.

Kilder