Fylkestinget anno 1911

Amtsting var, frem til 1919, navnet på det vi idag kjenner som fylkestinget.

Bildet viser Jarlsberg og Larviks Amtsting 1911–1913. Politikken var utvilsomt en mannsdominert arena på den tiden bildet ble tatt, og selv om kvinner i 1910 fikk allmenn stemmerett ved kommunevalg (og tilsvarende ved Stortingsvalg fra 1913), skulle det gå mange tiår før det lot seg merke på bildene av etterfølgende fylkesting.

I den trykte protokollen fra 1911 kan vi lese at amtstingsforhandlingene fant sted i Tønsberg rådhus i juni. Antagelig var det også der dette bildet ble tatt. Vi kan også lese om hvilke saker som ble behandlet dette året, og da som nå dreide det seg blant annet om skole, helse, veier og jernbane. I tillegg sto «Jagt og fiskeri» og «Landbo- og veterinærvesen» på agendaen. Protokollen viser også at Amtstinget sendte et telegram til Drammen kommune i anledning 100-årsjubileet i 1911.

På bildet:
Første rekke
(fra venstre):
Løken (Sem), Gullik Nielsen (Sandherred), «tingets opmand» Chr. Olsen (Hof), Berge, Wold, Hagtvedt (Hedrum), Wurschmidt (Fredriksvern).

Andre rekke (fra venstre):
Skoledirektør Jahnsen, I. Skorge (Stokke), H.L. Bache (Tjømø), Nic. Waale (Brunlanes), Julius From (Sandherred), Ljosnes (Andebu), Øystein Gaasland (Ramnes), Nils Hansen (Borre), Gustav M. Olsen (Skoger), «amtsfuldmegtig» Walderhaug.

Tredje rekke (fra venstre):
Joh. Kiste (Botne), H. Kaldager (Vaale), O. Knem (Strømmen), Ole I. Hem (Tjølling), Reier Kjeldaas (Sande), O.A. Gundersen (Nøtterø), O.G. Hogstvedt (Lardal) og M. Breidal (Hedrum).

Kilder

  • «Jarlsberg og Larviks Amtstings forhandlinger 1911», Tønsberg 1911, Vestfoldarkivet
  • Kaare Frøland: «Vestfold fylkeskommune gjennom 150 år», Tønsberg 1991
Bildet i svart/hvitt viser Jarlsberg og Larviks Amtsting 1911-1913.
Jarlsberg og Larviks Amtsting 1911-1913. FOTO: Ukjent. Vestfoldarkivet.