Sort-hvitt-bilde som viser en stor hengebro over en fjord

Gamle Varoddbrua – bygget av Alfred Andersen Mekaniske Verksted

I disse dager blir brua som gjerne går under navnet Gamle Varoddbrua, revet. Den krysser Topdalsfjorden øst for Kristiansand. Brua har blitt erstattet av ei flunkende ny bru, som skal lede trafikken i østgående retning.

Opprinnelig er det snakk om to bruer: den ene bygget i 1956 og den andre i 1994. Da den nye Varoddbrua kom i 1994, ble gamle Varoddbrua forbeholdt østgående trafikk, mens den vestgående trafikken ble ledet over den nye brua. Brua fra 1994 skal fortsatt betjene trafikken vestover.

Alfred Andersen Mekaniske Verksted

Larviksbedriften Alfred Andersen Mekaniske Verksted stod bak store leveranser til den første brua, som var Norges lengste hengebru frem til 1972. Vestfoldarkivet tar vare på arkivet etter bedriften, som eksisterte fra 1893 frem til 2015. Alfred Andersen mekaniske verksted var i det hele tatt svært sentral i utbyggingen av norsk samferdsel og har blant mye annet levert utallige veibruer fra nord til syd i nesten et helt århundre.

Godt dokumentert

Byggingen av Varoddbrua er godt dokumentert i arkivet, og til høyre ser vi blant annet et utsnitt av signert kontrakt mellom Statens vegvesen og bedriftens direktør Einar Aarskog, datert 18. desember 1953. Brua hadde en tårnvidde (største spenn) på 337 meter, et opphengt sidespenn på 141 m, kjørebane på 6,5 meter og 2 fortau á 0,75 meter.

Alfred Andersen mekaniske verksted leverte og monterte blant annet hengespennets ståldeler, leverte rekkverk og riffelstål til hengespennet, stod bak levering og delvis montering av ståldeler til betongtårnene og kabelpilaren. Etter 64 år anses imidlertid bruas leve- og brukstid for over. Statens vegvesen sier det er store kostnader knyttet til drift og vedlikehold, og kjørekomforten over brufugene er en utfordring for trafikantene.

Bevares i arkivmagasinet

Rivingen av den gamle hengebrua fra 1956 vil ta cirka tre måneder. Broens historie kan for øvrig ikke «rives»: den blir tatt vare på i Vestfoldarkivets arkivmagasin for all framtid.

A-2166 – Pa 1008 – Alfred Andersen Mekaniske Verksted