GoDemo – et Erasmus+ prosjekt

Hvordan kan formelle og uformelle læringsinstitusjoner bidra til å redusere likegyldighet, polarisering og økende mistro mot demokratiske verdier?

Vestfold fylkeskommune mente at Vestfoldmuseenes formidlingsprosjekt «Det angår også deg – demokrati og menneskerettigheter i Vestfold» burde føre til internasjonalt samarbeid, og i oktober 2017 april ble Erasmus+ søknaden for prosjektet GoDemo godkjent. Arbeidet startet opp i januar 2018.

Parter

GoDemo

GoDemo har som mål å sette lys på historiske kjensgjerninger, fokusere på følgene av fordomsfulle tankemønstre og legge til rette for pedagogiske metoder om hvordan vi som enkeltmennesker og samfunn kan verne om demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter. Prosjektet skal undersøke hvordan formelle og uformelle læringsinstitusjoner kan bidra til å redusere likegyldighet, polarisering og økende mistro mot demokratiske verdier. Signaler sier at unge mennesker trenger å oppøve historiebevissthet og refleksjon over fordommer og forestillinger i møte med hverandre.

Det er spennende å få medvirke og gjennom kilder få vise følger av fordomsfulle tankemønstre og bidra til pedagogiske metoder om vern av demokrati og grunnleggende menneskerettigheter.

Ulla Nachtstern leder prosjektet fra Vestfoldmuseenes side. Ane Ringheim Eriksen er prosjektmedarbeider.

GoDemo løper frem til august 2020.

Tre kvinner og en mann står foran en buss.
DELEGASJON FRA VESTFOLD: Fra høyre Lena Fekene (Vestfold fylkeskommune), Ane Ringheim Eriksen (Vestfoldmuseene), Ulla Nachtstern (Vestfoldmuseene) og Andreas Akersveen Nørstebø (Nøtterøy videregående skole). Foto: Wanda Grimsgaard (Universtitetet i Sørøst-Norge )