Bildet viser tegninger av Gokstadskipet.

Gokstadskipet

Gokstadskipet ble bygget mellom 885–892 e.Kr. Det er ca 23 m langt og ca 5 m bredt. Det kunne seiles og ros. På hver side av skipet er det 16 årehull. Totalt, med styrmann og utkikk, besto mannskapet av 34 personer.

Utgravningen

Gokstadskipet ble gravd ut sommeren 1880 på gården Gokstad i Sandefjord kommune. Gravhaugen skipet lå i var 43–50 m diameter, ca fem meter høy og bygget opp av sandblandet leire. Opprinnelig var nok haugen en del større.

Skipet lå gravd ned i blåleira i undergrunnen. Den øverste delen av det, de to øverste bordgangene og stavnene, var svært ødelagt, men ellers var skipet meget godt bevart. Slik skipet står i museet i dag, er mer enn 60 % originaldeler.

Skipet

Gokstadskipet ble bygget mellom 885–892 e.Kr. Det er ca 23 m langt og ca 5 m bredt. Det kunne seiles og ros. På hver side av skipet er det 16 årehull. Totalt, med styrmann og utkikk, besto mannskapet av 34 personer. Det er ingen rester etter tofter. Antagelig har roerne sittet på kister, som også kunne inneholde personlig utstyr.

Skipet er laget av eik og er klinkbygd med 16 bordganger. På innsiden av øverste bordgang er det festet en list, skjoldrimen. Skjoldene ble festet til denne med tynne snorer og hang da utenpå skipssiden. Det var 32 skjold på hver side. Annethvert var malt gult og sort.

Kjølet på skipet ble lagd ut av et eneste langt stykke eiketre. De ni bordgangene som lå under vannoverflaten var fleksible og er rundt 2.6 cm tykke. Den tiende gangborden er 4.4 cm tykk og veldig solid. Gulvplankene ombord bestod av furuplanker som kunne løftes for at mannskapet lett kunne tømme vann fra skipet ved behov.

Rommet under gulvplankene kunne også bli brukt som et lagerrom.  I forskipet ble det funnet hvitt ulltøy med påsydde striper av rødt tøy. Dette kan være rester av seilet.

Graven

I akterskipet var det bygd et gravkammer der skjelettet til en mann i 40-årene lå i en seng. Det ble funnet ull og rester av silke med innvevd gulltråd, noe som tyder på at han har vært kledd i en forseggjort drakt. Våpnene og smykkene hans er borte, men spor etter innbrudd i haugen ca. 50–100 år etter gravleggingen kan være forklaringen på hvorfor.

Men det var langt fra alt som ble fjernet: I gravkammeret ble det blant annet funnet et spillebrett med spillebrikker av horn, fiskekroker og seletøybeslag av jern, bly og forgylt bronse. Utenfor gravkammeret lå det kjøkkenutstyr, seks senger, ett telt og én slede. Med i graven var det også 12 hester, seks hunder og én påfugl. Tre mindre båter fulgte også med i graven.

Brutal død

Skjelettet ble begravd på nytt i 1928 etter utgravingen, men på grunn av fare for dårlig bevaring i jorda ble det tatt frem igjen i 2007. Beina ble da gjenstand for omfattende analyser som bl.a. viste at Gokstadmannen hadde akromegali – en lidelse som påvirker veksthormonet i kroppen.

Karakteristisk for denne sykdommen er grov beinbygning og grove ansiktstrekk, store hender og føtter, stor nese og fremstikkende hake. Han var rundt 180 cm høy, og hadde flere stikk- og sårskader på skjelettet, noe som tyder på at han ble drept på en ganske brutal måte.

Bildet viser Gokstadskipet slik det ser ut på Vikingskipshuset på Bygdøy.
Gokstadskipet slik det ser ut på Vikingskipshuset på Bygdøy.