Grefsrudleiren i Holmestrand

Dette er Nord-Jarlsbergmuseenes bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Den tyske invasjonsmakten hadde behov for å innkvartere tyske tropper umiddelbart, og begynte arbeidet med å bygge brakkeleirer. I løpet av sommeren 1940 ble det kjøpt opp et stort område i Holmestrand til dette formålet. På slutten av sommeren 1940 stod det en brakkeleir bestående av rundt 20 bygninger klar på Grefsrud. Leiren var underlagt den tyske militære eliteavdelingen Waffen-SS. Den ble brukt til å trene opp soldater til aktiv tjeneste på Østfronten, hirdavdelinger, SS-vaktbataljoner og skibataljoner.

Til Grefsrudleiren kom menn fra hele landet som hadde meldt seg til frivillig militærtjeneste for å kjempe Norges sak. Det var menn helt ned til 16-17 årsalderen. Motivene deres varierte, fra nasjonal patriotisme, troen på å gjøre en forskjell, kommunistfrykt, støtte til Finlands vanskelige situasjon eller ideologisk overbevisning.

På leiren fikk de trening i marsjering, eksersis, våpentrening og ikke minst indoktrinering i ideologien. Det ble lagt stor vekt på raseteori og arvelighetslære. Det ble også holdt diverse sosiale arrangementer som kinobesøk og kameratkvelder, med øl og nasjonale sanger. Dette skulle bygge et sterkt fellesskap mellom soldatene. Etter sitt opphold ble mennene sendt videre. Noen ble sendt til å krige ved Østfronten, andre ble vakter i fangeleirer.

I dag kan du fremdeles finne rester etter leiren i Holmestrand. Offisersmessen med navnet Casino er bevart. Casino var det vanlige tyske begrepet for offisersmesse.

Casino ble bygget i 1941-42, og er et av praktbyggene som den tyske okkupasjonsmakten oppførte i Norge. Stilmessig viser bygningen tysk nasjonalromantiserende uttrykk med impulser fra eldre norsk trehusarkitektur og dragestil. Bygningen ble brukt til både møter og festlige anledninger, som besøk av Quisling og høytstående offiserer.

I år er det 75 år siden frigjøringen. Vi får ikke anledning til å møte publikum med foredrag, samtaler eller blomsternedleggelser, men markerer på vår måte.

Vi som arbeider med Vestfoldmuseenes formidlingsopplegg «Det angår også deg» har tatt utgangspunkt i en lokal skjebne eller sted som knytter Holocaust til vårt nærmiljø. Denne ufattelige tragedien skjedde også her hvor vi bor og lever våre liv, og mange fikk ikke oppleve frigjøringsdagen 8. mai 1945. Dette er vårt bidrag til minne om dem.