Bildet i svart/hvitt viser Herregårdsdammen sett fra Kristian Fredriks vei. FOTO: Larvik Museum

Grevelig vannspeil

Har du noen gang tenkt over hvor mye informasjon du får gjennom et kart eller et foto samtidig som det kan vekke nysgjerrigheten din?

Jeg har det slik med kart over Larvik og Herregårdsdammen. På et av de eldste kartene vi har over Larvik, lyser den mot deg som en blå perle, med tilførsel av vann fra de vannrike myrområdene ved Hovland og gjennom området som i dag er bedre kjent som Byskogen. Fra dammen kan vi følge vannløpet i en steinsatt bekk ned mot Herregården, videre langs fjellet på nedsiden av Hospitalet og ut i sjøen.

Kartet jeg refererer til er fra 1688 og dammen, i arkivene også referert til som Gyldenløvedammen, fremstår med tydelig rette linjer som viser at dammen er demmet opp for å skape et større reservoar.

Regulert ved hjel av sluser og renner

Foreløpig er det lite vi kjenner til dammens tidligste historie, men den har hatt en viktig funksjon i forbindelse med hageanlegget til Herregården, som ble påbegynt samtidig med byggingen av Herregården i 1674. I hagen fantes blant annet fire rektangulære fiskedammer samt en stor rund fontene med springvann.

Fra enkeltdokument fra grevskapsarkivet vet vi at dammen ble regulert ved hjelp av sluser og renner som lå både på øst- og vestsiden av Herregården, og mer informasjon finnes sikkert i dette verdifulle og rikholdige arkivet. I nyere historie om Herregårdsdammen er det så langt vi har sett sparsomt med opplysninger. I forbindelse med en formannskapssak om byens vannforsyning i 1862 blir Herregårdsdammen nevnt som et mulig reservoar for noe av byens vannforsyning, uten at det kom til en realitet.

Men ser en på kart over Larvik fra 1903 og 1927 fremkommer Herregårdsdammen tydelig i landskapet. I 1903 ligger området nord for dammen forholdsvis ubebygd, men det var endring på gang. I 1922 ble Kristian Fredriks vei bygd og områdene nord for veien ble regulert for boligbygging.

På postkortet som er tatt rundt 1925 får vi en følelse av dammens størrelse. For barn har sikkert dammen vært en forlokkende lekeplass og fisk kunne man også få. Her, som i dammene i Herregårdshagen, var det satt ut karuss som er en europeisk karpefisk. Og om vinteren kunne dammen brukes som skøytebane.

Thor Heyerdahls barndomsminner

Fiske og lek ved dammen beretter også Thor Heyerdahl om i sine barndomsminner. Da Thor Heyerdahls far etablerte seg i Larvik bl.a. som disponent ved Vestfold bryggeri, kjøpte han dammen og eiendommen sør for denne. Dammen, nå også kalt Isdammen eller Slusa, fungerte som isreservoar for bryggeriet.

Thors tidligste minner fra dammen er de mange turene dit med barnepiken Laura for å se på det spennende livet i vann, men også dramatiske hendelser som da han med nød og neppe ble reddet fra å drukne samme sted.

Dammen var lokalisert mellom Damveien, Herregårdsbakken og Kristian Fredriks vei, og er i dag bare et minne på noen gamle kart og i et gatenavn. I 1933 ble den fylt igjen. Da var dammens funksjon som vannkilde for Herregårdshagen for lengst over.

Områdene nord for dammen var i ferd med å bli utbygd, noe som førte til forurensning av bekkene som førte vann til dammen, og kommunen besluttet at den skulle fylles igjen for godt. Og med det ble nok en del av byens eldste historie borte.

Vi kan ikke skru tiden tilbake, men gjennom foto av området kan vi fornemme noe av atmosfæren rundt dammen. Vi er svært interesserte i flere bilder fra området, og dersom noen av avisas lesere har bilder av dammen, enten det er fra barns lek, vinteraktiviteter eller oversiktsbilder er det flott om du tar kontakt med oss.

Kilder

  • Larviks historie bind I og II
  • Hesselberg: Kjøpstaden Laurvigs kommunalpolitikk
  • Per Nyhus, Larvik før og nå, 3.
  • Kjeld-Willy Hansen: Thor Heyerdahl og Larvik
  • Arnold Jacoby: Diverse bøker om Thor Heyerdah
  • Kart over Larvik 1688, Larvik Museum
  • Kart over Larvik 1903 og 1927, Larvik kommune
Les mer om Herregården i Larvik
Grevskap og Herregårder
Bildet viser Wilsters kart fra 1688. Utsnitt.
Herregårdshagen. Unsnitt av Wilsters kart fra 1688.
Bildet i svart/hvitt viser Thor Heyerdahl som fisker i Herregårdsdammen
Thor Heyerdahl fisker i Herregårdsdammen. FOTO: Alison Heyerdahl.
Bildet i svart/hvitt viser Herregårdsdammen sett fra Kristian Fredriks vei. FOTO: Larvik Museum
Herregårdsdammen sett fra Kristian Fredriks vei. FOTO: Larvik Museum