Bildet viser et gullfunn.

Gullfunn på Borre

Spesielt var det da en elleve år gammel gutt fant en liten gullring like ved stedet hvor Skipshaugen lå.

Gullringen hører nok til det rike vikingsamfunnet, men hva har ringen hørt sammen med, og gir den oss flere ledetråder i det videre arbeidet med Skipshaugens rike funninventar?

Artikkelen er skrevet av Terje Gansum og Lars Ueland Kobro og publisert i årstidsskriftet Borreminne 2003, utgitt av Borre historielag.

Lenke til artikkelen Gullfunn på Borre (pdf)