Bildet viser en stavkirke i mørkebrunt treverk.

Hallene og stavkirkene – kultbygninger i en overgangstid

Artikkel av Terje Gansum publisert i Oslo Arkeologiske Serie vol. 10. Artikkelen omhandler vikingtidens hallbygninger som multifunksjonelle bygninger.

Disse konkretiserte den aristokratiske makten i landskapet gjennom offentlige kultutøvelse, fester og forhandlinger. De kan ses som de tidligere forløperne til de velkjente stavkirkene.

Link til artikkel

Hallene-og-stavkirkene-kultbygninger-i-en-overgangstid-OSLO-ARKEOLOGISKE-SERIE-VOL.-10.pdf