Bildet viser et nærbilde av en gjenstand fra vikingtiden.

Hauglagt – vikingenes gravskikk på Gulli

«Hauglagt – vikingenes gravskikk på Gulli» var en utstilling som stod på Midgard vikingsenter 2011 til 2017. Her kan du lese publikasjonen utgitt i forbindelse med åpningen.

Gjenstandene i utstillingen var utlånt fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I utstillingen ble våpen, smykker, hesteutstyr og andre gjenstander fra vikinggravfeltet på Gulli presentert.

Av hesteutstyr ble det bl.a. funnet et selehøvrebeslag som er nærmest identisk med det som ble funnet i Skipshaugen på Borre. Dette kan tyde på en spesiell forbindelse mellom disse to stedene. I denne publikasjonen presenteres utstillingen og fordypningsartikler knyttet til de arkeologiske funnene på Gulli.

Lenke til publikasjonen Hauglagt – vikingenes gravskikk på Gulli (pdf)