Heyerdahls arv og Unesco

Thor Heyerdahls arkiv ble i 2011 oppført på UNESCOs register over verdensminner.

Foreløpig omfatter denne listen 238 samlinger fra hele verden. Thor Heyerdahls arkiv spenner fra år 1937 til 2002, og inkluderer hans fotosamlinger, dagbøker, private brev, ekspedisjonsplaner, artikler, avisutklipp, originalt bok- og artikkelmanuskript.

Arkivet administreres av Kon-Tiki Museet og Nasjonalbiblioteket.

UNESCO om Thor Heyerdahls arkiv

Verdensborgeren, oppdageren, forfatteren og vitenskapsmannens arv er samlet i Thor Heyerdahls arkiv, og inneholder uvanlig rikdom som omfatter fotografier, filmer, manuskripter, samt dokumenter av historisk, artistisk og kulturell verdi. Arkivene gir et unikt innblikk i livet og arbeidet til en av de største formidlerne og kjente oppdagerne i det 20. århundre, som samtidig var en kilde til inspirasjon for generasjoner av mennesker og forskere over hele verden.

Unike bilder og filmmateriell er samlet inn fra steder som like etter ble møtt av moderniserings- og globaliseringsprosesser, noe som gjør bildene og filmene enda viktigere med tanke på dokumentasjon av overgangsperiodene, både for lokalsamfunnene og for den moderne verden som er pålagt disse endringene.

Kilde: Unesco