Sort-hvitt bilde av fire kvinner i kjoler som holder kurver og baljer fylt med bær mellom seg

Høst i samlingene

Høsten er tradisjonelt sett - og fortsatt - en tid for innhøsting. Her har vi høstet inn spor fra dette i Vestfoldmuseenes samlinger.

Opprinnelig var høstferien fra skolen en ferie der elevene skulle hjelpe til med innhøstingen hjemme, og da gjaldt det ofte det å plukke poteter. Derfor ble også høstferien kalt for “potetferie”. Om ikke så mange gjør akkurat det nå lenger, er høsten like fullt fortsatt en tid for å plukke bær, sanke sopp, jakte og ikke minst å konservere og lage mat av sesongens råvarer.

Flere fotografier

På Vestfoldmuseenes fotoweb kan du se og søke opp flere fotografier.

Vi har også samlet noen flere høstrelaterte bilder i et album.

Les mer på DigitaltMuseum om:

Du kan også se flere gjenstander fra samlingene våre på DigitaltMuseum.

Arkiver

I Vestfoldarkivet finner du i tillegg arkivet etter noe av det potetene ble brukt til, nemlig til potetmel, samt arkivene etter både landbruksskoler og  husmorskoler. Her vil en kunne finne både bilder og dokumentasjon på hva som ble gjort med de råvarene som ble sanket inn.