Hundre år etter skuddene i Sarajevo

Da erkehertug Franz Ferdinand, tronfølger til keiserriket Østerrike-Ungarn, ble skutt og drept i Sarajevo søndag 28. juni 1914, var opptrappingen til det som skulle bli 1. verdenskrig i gang.

Allerede dagen etter var Aftenposten og andre av landets aviser fylt med sensasjonspreget stoff om drapet. Historiker Eirik Brazier ved Høgskolen i Telemark sier til Forskning.no at vi må kunne anta at mange nordmenn også var interesserte i det som skjedde lenger sør i Europa.

En liten rød almanakk fra 1914 kan være ett eksempel på nettopp dette. På datoen etter er det ført inn med blyant: «Græsselig mord av Østerriges tronfølgepar. Grufuldt.» Også flere andre steder i almanakken kan man lese hennes kommentarer til utviklingen av krigen, men det får vi komme tilbake til.

Lilian Franklin, eieren av den lille almanakken, var 28 år da skuddene falt i Sarajevo. Almanakken forteller at hun var på besøk hos venner eller familie (Lollik og Karl) på Hvalstad i Asker. Det skulle gå enda fire år før hun også fikk etternavnet Bull, som en følge av ekteskapet med Finn Bull, Larvik Glassverks bestyrer, i 1918. De to bosatte seg etter hvert i Stavern.

Lilian Franklin Bull var født i Porsgrunn 9. mai 1886 og vokste opp på Frednes i samme by. Hun var datter av trelasthandler og consul James W. M. Franklin og Elvine Franklin.

Arkivet etter Lilian Franklin Bull inneholder flere almanakker, brev, postkort, regnskap, oppskrifter, avisutklipp med mer. Arkivet har ytterårene 1907-1938 og er på 0,65 hyllemeter.

Kilder:

Utsnitt av Lilian Franklin Bulls almanakk fra juni 1914.
PREGET: «Græsselig mord av Østerriges tronfølgepar. Grufuldt.», skrev Lilian Franklin Bull om skuddene i Sarajevo. FOTO: Heidi Meen
Utsiden av Lilian Franklin Bulls almanakk fra juni 1914.
En liten rød almanakk fra 1914, tilhørende Lilian Franklin Bull. FOTO: Heidi Meen