Soldater

Hvalfangerne som ble soldater

Da Norge ble angrepet av Tyskland den 9.april 1940 medførte det store konsekvenser for norske sjøfolk og hvalfangere. For å unngå at den norske flåten havnet i tyskernes hender, fikk norske kapteiner ordre om å oppsøke allierte eller nøytrale havner. Store deler av den norske hvalfangstflåten, som våren 1940 var på vei hjem fra Antarktis, søkte til havner i Storbritannia. Hva skulle hvalfangerne gjøre nå som de ikke kunne reise hjem?

 

Mange fikk hyre i den norske handelsflåten, mens andre endte opp i den norske brigaden i Dumfries i Skottland. Hvalfangerne skulle nå bli soldater. Den første kontingenten talte 200 mann og bestod av hvalfangere. Frivillige nordmenn strømmet til og antallet i brigaden var sensommeren 1940 rundt 1500 mann. Bakgrunnen for denne styrken var forsvar av Storbritannia og frigjøringen av Norge. Brigaden kom aldri til å spille noen sentral rolle i krigføringen, men deltok i flere mindre aksjoner. Mange tusen nordmenn var innom Dumfries i løpet av krigen, og de satte et tydelig preg på den lille byen på Skottlands vestkyst.

 

Foto: Scottish Norwegian Connection

Soldater
Foto: Scottish Norwegian Connection