Hvalfangstmuseets fotosamling

Enkeltregistrerte bilder med hovedvekt på hvalfangstmotiver, motiver fra Sandefjord samt negativarkivene til noen av Sandefjords portrettfotografer.

Fotograf Dimitri Koloboff (1927–1973)

Portrettarkivet og byprospekter.

Fotograf Fred Hansen (1910–1927)

Portretter og byprospekter.

Fotograf Arvid Schou Trogstad (1937–1974)

Portretter (noe polyfoto) og byprospekter.

Fotograf Anne Thorsen (1973–1990)

I hovedsak portretter.

Fotograf Sigbjørn Lenes Reklamefoto AS (1969–2012)

Representerer i stor grad Vestfoldbedrifter.

Journalist Yngve Tørrestad (1980–2010-tallet)

I hovedsak pressefoto.

Theodor Andersson (1925–1932)

Tømmermann og fotograf på Syd Georgia. Dokumentasjon fra dagliglivet på hvalfangststasjonen Grytviken (1925–1932).

Edward Beveridge Binnie (1920-tallet)

Magistrat på Syd Georgia.

Kristen Løken (1912–1914)

Prest på Syd Georgia.

Reidar Brussel (1950–1970-tallet)

Befrakter for AS Thor Dahl.

Bildet i svart/hvitt viser seks menn. En av dem tatoverer den andre på armen.
Theodor Andersson dokumenterte mange sider av en hvalfangers liv. Foto: Theodor Andersson. Hvalfangstmuseets samlinger.