Idrettsforeningen Fram

Idrettsforeningen FRAM ble stiftet 15. januar 1894, den gang som en sammenslåing av flere gutteklubber. Foreningen er en av landets eldste med organisert fotball som aktivitet.

Historikk

I den første tiden drev medlemmene med friidrett, fotball, turn, ski, roing og landeveisløp.  I 1911 ble lagets første skøytebane åpnet. Samme år ble de første æresmedlemmene utnevnt; F.M. Treschow og Alfred Andersen. Begge  var klubbens viktigste økonomiske støttespillere. Idrettsforeningens treningsbane var også opparbeidet på Treschows eiendom, som virksomheten stilte til disposisjon for klubben og idretten.

Klubben fikk sin første damegruppe i 1926. Det ble på denne tiden drevet sporadisk med sykkelsport, bandy og boksing. Årene fra 1929 og oppover til andre verdenskrig var de beste årene i foreningens historie med tanke på de sportslige resultatene.

Dugnadsånden i foreningen har alltid vært sterk. Idrettsanlegget ble bygget av medlemmene og stod ferdig i 1939. I løpet av krigen ble banen ødelagt. FRAM drev ikke med idrett under krigen, men rett etter krigens slutt ble fotball, håndball, skøyter og friidrett startet opp igjen. Banen, klubbhuset og tribunen ble bygget opp på nytt med dugnadsarbeid. Klubben eier Fram Stadion (fotball), Framhallen (håndball) og driver Fram Kunstisbane, hvor EM ble arrangert i 1977 og 1984.

Om arkivet

Arkivet etter Idrettforeningen Fram har ytterårene 1901-2004 og omfatter 4,4 hm. Arkivmaterialet inneholder møtebøker fra hovedforeningen og fra de forskjellige avdelingene, kopibøker, kassajournaler, noe korrespondanse, medlemslister, informasjon og tegninger om klubbens eiendommer, regnskap, trykksaker og mye avisutklipp. Spesialseriene omfatter dameklubbens internavis, jubiléer og notatbøker.

Bildene til dette innlegget er hentet fra fotballavdelingens møtebok i 1932.

Kilder

Brun skinnfotball pålimt ordene Fra Fotball-fornten og et et bilde av klubbhuset under.
Utdrag fra Fram idrettsforenings protokoll. Dette er fra 1932 og viser blant annet klubbhuset.
Bildet viser Frams fotballag. Fra venstre: Thor Svendsen, Johan Thoresen, Valter Hetty, Nicolai Hagen, Thorleif Evensen, Sigurd Nilsen, Bjarne Larsen, Fredrik Hetty, Ludvig Jensen, Rolf Johnsen og Sverre Hansen.
Her ser vi A-laget til Fram som spilte 4. runde i Drammen i 1932. Arkivets ytterår er 1901-200Fra venstre: Thor Svendsen, Johan Thoresen, Valter Hetty, Nicolai Hagen, Thorleif Evensen, Sigurd Nilsen, Bjarne Larsen, Fredrik Hetty, Ludvig Jensen, Rolf Johnsen og Sverre Hansen. Foto fra arkivet etter Idrettsforeningen Fram. Bildet er hentet fra fotballavdelingens protokoll for avisreferater i 1932.