Ikke lett å være matros…

Mon tro hvordan man skal tolke dette? Kortet med den noe uventede konklusjonen er ett av mange tusen mannskapskort etter forhyring (ansettelse til tjeneste om bord i et skip) som oppbevares i Vestfoldarkivet.

Bildet viser et utsnitt av selvmotsigende mannskapskort fra arkivet
Ett av mange mannskapskort som befinner seg i Vestfoldarkivet. FOTO: Heidi Meen