Innsamling og digitalisering av folkemusikk i Vestfold

Prosjektet har som formål å gjøre tradisjonsmateriale fra de forskjellige bygdene i Vestfold tilgjengelig på Vestfoldmuseenes nettside.

Materialet er gamle musikktradisjoner i Vestfold, hvalfangstviser, lydopptak og intervjuer/tekst samt vokal folkemusikk – religiøse salmer, sangstubber og stev. Den som skapte dette arkivet var Øystein Gjerde, og i samlingen finnes lydkassetter og notemateriell. Det innsamlede materialet blir å se på som kildestoff, slik at en kan høre hvordan eldre utøvere spilte og sang. Det finnes nå notemateriell fra storspillemenn som Ole og Borger Kruke, Martin Kjeldsen Kalleberg og Andreas Chr. Wright samt mange flere.

Innsamling i regi av Bygde­ungdomslaget

Øystein Gjerde, som sto bak Gjerdesamlingen, ble født i Bærum, men fikk tidlig tilknytning til Sandefjord via familiens hytte. Han flyttet permanent til Sandefjord i 1972. Øystein hadde interesser i protestviser, banjo og visesang. Etter en tid her dukket interessen for folkemusikk opp og han lærte seg å spille hardingfele først og siden vanlig fele. Han tok kontakt med folkedans­miljøet i Sandefjord og ble etter en tid fast spillemann for Sandarringen og Barneleikarringen i 1978.

I 1972 arbeidet Øystein ved Framnes Mek. Verksted. Der kom han i kontakt med gamle hvalfangere og fattet interessen for «hvalfangstviser». Også her startet han innsamlingsarbeide for å dokumentere det som ennå kunne finnes av musikk og visestoff fra hvalfangstiden. Dette ble Øysteins skriftlige hovedoppgave ved hans senere lærer­utdannelse. Arbeide med hvalfangstviser gikk parallelt med folkemusikken. 

I 1979 startet han startet innsamlingsarbeid i regi av Bygde­ungdomslaget, sammen med Svein Aakerholt, Anne Grete Huseby og Per Ola Norshus. I 1980/81 fortsatte han å foreta intervjuer og lydopptak av gamle spillemenn og sangere, bla. Anton Svendsen Myrvoll. Anton har vært en svært viktig kilde for oss med bla. musikk etter hans bestefar (i levende tradisjon) og opptak i NRK. Det var også Antons musikk (springdansene) som gjorde at det ble mulig å foreta en troverdig rekonstruksjon av «Springdans fra Vestfold». Rådet for Folkemusikk og Folkedans v/ Egil Bakka – samt Øystein Gjerde var til uvurderlig hjelp i denne sammenheng.

I 1981 startet han Sandar Spellemannslag. Etter dette fortsatte han å arbeide med videre innsamling og det innsamlede materialet som etter hvert ble en stor samling. Til sammen er det gitt ut tre musikkassetter med folkemusikk fra Vestfold, alt arrangert av Øystein i samråd med Sandar Spellemannslag.

I 1985 startet vi visegruppa «Ankerspell» med Øystein som leder. Hvalfangstkassetten med visehefte ga vi ut i 1986.

Øysteins innsamlede materiale (Gjerdesamlingen) teller i dag mye dokumentasjon og noter samt en rekke innspilte kassettbånd, alle nummererte slik at en kan finne hvem som har spilt, sunget eller blitt intervjuet. I 1992 fikk Øystein Gjerde Sandefjord kommunes Kulturpris for sitt arbeide. Øystein Gjerde døde i 1993, etter lang tids sykdom.

Vokal folkemusikk og sangtradisjon

Det kan diskuteres hvorvidt mye av den innsamlede vokale musikken egentlig er folkemusikk i ordets rette forstand. Svært mye av det Øystein Gjerde og Svein Aakerholt samlet inn bør ligge under visetradisjon.

Fra Ole Gabriel Yndestad og Hanne Kjersti Yndestad, Stokke, finnes imidlertid materiale som klart er vokal folkemusikk fra Vestfold – stev og skjemteviser. Oddvar Akselsen bidro også med stev og småstubber fra Andebu/Stokke.

Fra Den Jarlsbergske Frimenighet finnes en verdifull salmesangtradisjon. Denne dissentermenigheten hadde sitt utspring ra Haugebevegelsen, og den spesielle salmesangen ble bevart gjennom mange generasjoner.

Utøvere som Elida Berg (fra Olaf Asher), Margit Fikse og Else Skjauf fra Høyjord har gitt fine bidrag i lydsamlingen. Likeså har Josefine Gåsholt og journalist Andreas Nøklegård bidratt med materiale.

Hvalfangstvisene

I Gjerdesamlinga finnes videre et rikholdig materiale fra hvalfangsttiden med lyd og intervjuer. Noe av visematerialet i Øysteins hovedoppgave har ingen forfattere. Dette er viser som har blitt diktet og brukt om bord i hvalfangstekspedisjonene til revyer, både på nedtur og opptur til isen, på Syd Georgia og ved revyer her hjemme.

Det er viser fra både før og etter krigen og forfattere som bør nevnes er; Magnus Thorsen, Hans Kjønniksen, Olaf Lindø, Jens Gundersen, Reidar Raastad og Arne Svendsen (Guttane fra isen). Den personen som ga Øystein mest inspirasjon var Einar Kleppan som skrev viser om bord i hvalkokeriet Kosmos III, og i senere tid fremførte mange av disse visene her hjemme som trubadur.

Ytterligere dokumentasjon

Det er knapt noe fylke i Norge som har så lite dokumentert folkemusikk som Vestfold. Vi ser derfor ikke dette arbeidet som avsluttet, men bør følges opp videre med opptak av flere spillemenn/utøvere som forsker og tolker det gamle materialet, både musikalsk og innen sangtradisjon.

Gjennom mer enn 30 år har Svein Aakerholt og undertegnende hatt et nært musikalsk samarbeid med presentasjon av «vår» folkemusikk via Øystein Gjerde og Sandar Spellemannslag. Dette har foregått ved konserter med folkemusikk og dans, samt kurs i hele Vestfold.

I 2013 startet vi et arbeide for å søke etter de restene som måtte finnes igjen av notemateriell og ev. intervju­objekter i Vestfold. Vi ante at det måtte finnes gammelt notemateriell rundt om i Vestfold som ikke var forsvarlig sikret. Vi hadde et ønske om å gjøre noe av den gamle folkemusikk­tradisjonen i Vestfold kjent, og fikk svært god støtte fra Vestfoldarkivet ved Ann Tove Manshaus.

Stor var vår overraskelse da vi bla. fant autentiske notebøker fra 1818 og 1820 på Klokkergården, Lardal Bygdemuseum. Takk til Gunvor Hogstved Ruberg for velvillig utlån og disponering av mye notemateriell. Ellers har vi samlet inn mye notemateriell fra bygder rundt om i Vestfold og søndre Buskerud, som nå blir arkivert under Gjerdesamlingen.


Reidar Ottesen er folkemusiker og forfatter av boken «Gammel folkemusikk i Vestfold – for borgere, bønder og den gemene hop» som kom ut i 2018.  Her tar han for seg historier og personalia om de mest kjente gamle spillemenn, samt et godt utvalg med senere innsamlede musikknoter.

Mann sitter på en benk og spiller fele.
Øystein Gjerde i aksjon. Foto: Reidar Ottesen.
Noteark. Menuette fra Gjerdesamlingen, Vestfoldarkivet.
Tegning av mann som spiller fele.
Øystein Gjerde illustrert av Reidar Ottesen.