Interessert i arkivmateriale fra Eidsfoss?

Er du interessert i arkivmateriale etter Eidsfoss jernverk? Her finner du oversikt over arkivene.

AS Eidsfos Verks arkiv etter jernverks- og jernstøperiperiodene er delt i to deler.

Det eldste arkivet

Den eldre delen fra jernverksperioden. Disse arkivene befinner seg i Arkivverkets magasin ved Sognsvann i Oslo. For innsyn i dette materialet, kontakt Arkivverket.

En oversikt over den eldste arkivet etter Eidsfoss Jernverk finner du på Arkivportalen.no.


Det yngre arkivet

Den yngre delen fra støperiet finnes på Eidfoss verks kontor, Eidsfoss, Hof i Vestfold. For innsyn i dette arkivmaterialet, kontakt AS Eidsfos Verk for å avtale tid: eidsverk@online.no

 


Andre arkiver

På Digitalarkivet finner du folketellinger og manntallslister fra Eidsfoss.

Og i Vestfoldarkivets magasin i Sandefjord finnes det arkivmateriale etter blant annet politisk aktivitet og fagforeninger på Eidsfoss.

Et gammelt dokument med håndskrift.
Arkivdokument fra 1873, Eidsfoss Jernverk, Arkivverket. Foto: Hilde Woxen Stormark.