Bildet viser en patrontegning av en bord til et ullteppe. Røde småfugler og blader på lys beige bakgrunn.

Jacquardveving på Berger

Jacquardveven ble oppfunnet i 1801 av Joseph Marie Jacquard. Det er en mekanisk vev som kan veve komplisert mønstrede stoffer med et system av hullkort sydd sammen i remser.

For å kunne lage disse hullkortene må mønsterskisser overføres til patronpapir, og med utgangspunkt i dette kan hullkortene «hugges». Endene på kortremsene blir sydd sammen og går i «loop» til jacquardtoppen og gjentar mønsteret rapport for rapport. Dette er en mye mer komplisert veving enn de mer kjente skaftestolene, som vevde ensfargede, rutete eller stripete stoffer.

Den industrielle revolusjon

Utover 1800-tallet ble jacquardveven tatt i bruk i Frankrike, men først og fremst i England fikk den en stor rolle i den industrielle revolusjon. Veven ble brukt til veving av silke og bomull, og etter hvert også til ullstoffer, men da til møbelstoffer. Verken England, Frankrike eller senere Tyskland (Den industrielle revolusjonen slår igjennom i Tyskland rundt 1860) finner vi jacquardvevde tepper i ruet (børstet) ull.

William Morris regnes ofte som den første industridesigneren. Han var en del av Arts & Crafs-bevegelsen, hvor han blant annet tegnet og produserte tekstiler. Det var møbelstoffer og vevde tapeter han ble mest kjent for innen tekstildesign. Gjennom søk i samlingene til Victoria & Albert Museum i London har vi funnet jacquard-design fra Morris fra 1876. Det er mulig at han også tegnet noe før.

Tidlig i europeisk sammenheng

Berger museum har et omfattende arkiv, og her har vi funnet kvitteringer på kjøp av Jacquardvever allerede fra første produksjonsår 1881.

Det må kunne sies å være veldig tidlig i europeisk sammenheng; først i Norge og kanskje første gang at jacquardvever blir brukt til produksjon av ruede ulltepper i det hele. Om dette stemmer, kan det forklare medaljene Berger fabrikk fikk i 1886 ved verdensutstillingen i Liverpool for sine «Exellent Woollen Goods». Kun fem år etter produksjonsoppstart.

Kjent merkevare i Norge

Den eldste mønsterskissen vi har funnet er fra 1910. Den første vevprotokollen vi har i arkivet er nr. 17 – (hvor er de 16 før?) fra 1902, som forteller om Jacquardveving av tepper, og vi har prislister fra 1890-tallet som forteller at jacquardvevde tepper var standardvarer ut til grossistene.

Sigurd Jebsen Grieg skrev i «Norsk Tekstil» fra 1948-50 at «Bergertepper» var en kjent merkevare i Norge ved århundreskiftet 1800-1900-tallet. Da menes mest sannsynlig de jacquardvevde teppene, da tepper vevet i skaftestol hadde mange flere konkurrerende leverandører, og gjerne hadde enkel mønstring eller var ensfargede.

Bildet i svart/hvitt viser jacquardveveriet i Berger fabrikk. Vevene står på rekke og rad innover i lokalet.
MEDALJE: Jacquardveveriet i Berger fabrikk fikk i 1886 medalje ved verdensutstillingen i Liverpool for sine «Exellent Woollen Goods».
Bildet viser en jacquardvev i The Museum of Science and Industry i Manchester.
STOR SAMLING: Jacquardvev i The Museum of Science and Industry i Manchester. FOTO: Hanne Synnøve Østerud
Bildet viser en kvittering på innkjøp av jacquardvever til Berger Fabrik i 1881. På papiret er det skrevet med løkkeskrift. Øverst ser man et tegnet bilde av Berger.
STANDARDVARER: Kvittering på innkjøp av jacquardvever til Berger Fabrik i 1881.