Bildet viser et diplom fra jubileumsutstillingen, tildelt AS Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk i 1914.

Jubileumsutstillingen i Oslo 1914

Jubileumsutstillingen, som markerte hundreårsjubileet for Norges grunnlov, var en stor begivenhet.

Til sammen hadde den to millioner besøkende i utstillingsperioden 15. mai til 11. oktober. På utstillingens siste dag opplevde man publikumsrekord: 120.000 fant veien til utstillingsområdene i Frognerparken og på Skarpsno.

Arkitektkonkurranse for bygninger

Initiativet ble tatt av Kristianias håndverks- og industriforening i 1910. Oslo kommune og staten bidro med midler, og i november 1911 ble det utlyst en arkitektkonkurranse for bygninger som skulle oppføres der dagens Vigelandsanlegg står, samt ved sjøområdet på Skarpsno.

Der skulle fiske- og sjøfartsnasjonen Norge presenteres. I den offisielle veilederen som ble utgitt i forbindelse med åpningen, presiseres det at utstillingen vil stå som «et gjennembrud i det norske utstillingsvæsens historie og dermed ogsaa som en merkepæl i det norske arbeidslivs historie og i norsk kulturutvikling.»

Utstillingsområdene var en stor severdighet. Det var som om en ny by hadde reist seg på få måneder i Kristiania. Mange store og små bygg var bundet sammen gjennom et nettverk av veier og stier ved Frogner Hovedgård.

Tildelt sølvmedalje

Også flere aktører fra Vestfolds næringsliv var representert på jubileumsutstillingen. Industri- og håndverksutstillingene var plassert i den store industribygningen som hadde et gulvareal på hele 9.600 kvm.

Noe av det første man så da man kom inn var gull- og sølvgjenstander. De kjente gull- og sølvsmedfirmaene stilte ut sine produkter i egne montre; store sølvfat, bestikk, kanner, smykker m.m. Blant disse utstillerne var også AS Th. Marthinsen (sølvvarefabrikk) fra Tønsberg.

I arkivet etter bedriften finnes blant annet jubileumsutstillingens diplom (på bildet) som sier at «Sølvmedalje er tilkjendt Th. Marthinsen Tønsberg for meget gode sølvarbeider.» AS Th. Marthinsen ble etablert i 1883 og er fortsatt i virksomhet.

Gullmedalje til Tønsberg Reperbane

I sjøfartsavdelingens utstilling, under klassen «Wirerope og taugverk» finner vi Tønsberg Reperbane. Reperbanen, etablert så langt tilbake som i 1796, var i jubileumsåret en velrenommert bedrift, moderne utstyrt etter gjenoppbyggingen etter brannen som la store deler av fabrikken i aske i 1910.

I utstillingskatalogen står Tønsberg Reperbane oppført med produktbeskrivelsen «forskjellig slags taugverk m.v. staaltraad, hamp, manilla og Cocos.» Bedriften vedtok i representantskapsmøte den 22. februar 1913 å sette av 1.500 kroner til deltakelse på utstillingen. Og tilstedeværelsen brakte frukter. I direksjonens beretning for 1914 berettes det at reperbanen ble tilkjent gullmedalje «for forskjellig Slags udmærket Tougværk af Staaltraad, Hamp, Manilla og Kokos». Diplomet inngår ikke i det bevarte arkivet etter reperbanen.

Kilder: 

 • Katalog for sjøfarts og fiskeriudstillingen ved Skarpsno
  Norges jubilæumsutstilling 1914 Kristiania
  Bergen : Grieg, 1914
 • Norges jubilæumsutstilling 1914 Kristiania (1914).
  Katalog over utstillere i de permanente avdelinger paa Frogner.
  Kristiania: Norges jubilæumsutstilling
 • Norges Jubileumsutstilling 1914 Kristiania
  Kunsthåndverk, kunstindustri og husflid
  Hilde Areng Skaara
  Masteroppgave i kunsthistorie
  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
  Universitetet i Oslo, vår 2007

 

Th-Marthinsens-solvvarefabrikk-skje-dragemønster
Dragemønster. Produsert hos AS Th. Marthinsen. Designet av Robert Geiger i 1912.