Sort-hvitt-bilde av et stort lokale med bord dekket til julebord

Julebord ala Saba

I arkivene etter bedrifter, lag og foreninger finner vi programmer og fotografier som viser oss at ordningen med julebord har vært et viktig trivselstiltak for ansatte og medlemmer.

Gjennom taler og sanghefter fortelles om milepeler i året som var, og vi kan få et glimt av bedriftens «indre liv».

På 1960-tallet avholdt AS SABA julebord for sine ansatte i samfunnshuset. Senere ble arrangementet flyttet til Park Hotel i Sandefjord eller Hotel Klubben i Tønsberg.

På fotografiet fra 1967 ser vi et festbord for flere hundre ansatte i bankettsalen på Klubben. Først fikk gjestene servert «alt godt fra havet», etterfulgt av en tradisjonell julebuffé. Måltidet ble avsluttet med kaffe og kake. Julebordet var imidlertid mer enn mat og drikke – av kveldens program fremgår det at underholdningen var variert.

Arkivet A-1050 – Pa 46 – Sca Mølnlycke AS