Bildet viser Kirkestredet 5 i Larvik.

Kirkestredet 5 – et av byens eldste hus

Før jernbanen ble anlagt i 1881 var Kirkestredet en forlengelse av byens hovedgate, Storgaten, som følger strandlinjen vestover mot Langestrand. Murhuset er et av Larviks eldste og antagelig oppført i 1714. Det ble trolig totalskadd i brann i 1728 og gjenoppført som bolig et par år senere av bygningsinspektør i grevskapet, Johan Andreas Blume.

Kirkestredet 5 ble prestebolig i 1741, og senere tatt i bruk som byens tollbod i en periode fra 1850 til 1888. Etter dette fulgte eierskifter og nye bruksområder, og fredningsvedtaket fra 1923 ble i liten grad tatt på alvor. Bygningen ble brukt som industrilokale og lager frem til 1962, da Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum fikk avtale med eieren Larvik kommune om å disponere deler av bygningen til museumsformål.

De gamle utstillingene er nå tatt ned pga. omfattende restaurering av eksteriøret. Videre planer må avvente til etter ferdigstillelse av dette arbeidet. Kirkestredet 5 har i mellomtiden fått tilbake sin opprinnelige røde veggfarge og gråblå grunnmur. I fasaden mot Kirkestredet står fortsatt  ankerjernene utformet som årstallene «1714» og «1730» sammen med ordene «Gud vere vor Vægter». Taket er reparert og ødelagt takstein skiftet ut med sortglassert vingetegl. Vinduene er restaurert og delvis fornyet. Siste trinn i restaureringen er tilbakeføring av det opprinnelige inngangspartiet mot vest.

Les mer om Larviks byhistorie
Byhistorie