nærbilde baksiden av bordplaten

Konservering av bord HL.05193

Bordet HL.05193 tilhører Larvik Museums samling, og skulle etter planen være en del av utstillingen på Herregården.

Som mange andre gjenstander i samlingen har bordet vært utsatt for mye før det ble en del av Larvik Museums samling, og sporene etter mange års bruk er godt synlig.

Ved et ukjent tidspunkt har bordet blitt overmalt, men hva som er årsaken til dette er ikke kjent. En mulig grunn er at den opprinnelige malingen var delvis eller helt slitt bort. I tillegg var ett ben løst, og bordet stod dermed ustødig. Dette kan ha vært årsaken til at bordet ved en eller flere anledninger har vippet over, og at bordplaten dermed har sprukket. Det er helt tydelig at det ikke er første gang bordet trenger reparasjon. På limflatene både på undersiden av bordplaten og på stolpen finnes en moderne limtype. Mens historiske limtyper kan svelles og løsnes med vann, kan limet som ble funnet her ikke løses opp med vann. Med ett løst ben og en løs bordplate i flere biter kunne bordet ikke bli en del av utstillingsinteriøret på Herregården.

For å kunne gjenopprette bordets funksjon og utseende var det ønskelig med aktiv konservering, dvs. tiltak som kunne stabilisere bordet.

For et best mulig resultat ble bordplaten limt i to omganger. Først ble et lite bruddstykke limt på plass (se figur 2), og etter tørking over natten kunne tvingene tas av. Deretter ble de to store bruddstykkene limt med en tørketid på 24 timer (se figur 3). Limoverskudd ble fjernet med en fuktig klut.

I mellomtiden ble benet løsnet fra stolpen og gammelt lim fjernet (se figur 4). Dette for å oppnå en ren og god limflate, som gir god heftgrunn til limet. Deretter ble benet limt fast, og bordet står nå stødig igjen på alle tre ben.

Siste steg i konserveringen av bordet HL.05193 var å lime bordplaten og stolpen sammen igjen. Også her måtte gammelt lim fjernes fra limflatene før delene kunne limes sammen igjen.

Resultatet er et utstillingsklart bord som nå vil være en del av utstillingen i Herregården i Larvik (se figur 5).

Viser det ødelagte bordet
Bord HL.05193 tilstand før konservering.
Figur 2: Bruddstykker av bordplaten sett fra undersiden.
Figur 3: Bordplatens underside etter første liming av det lille bruddstykket
Figur 4: Detalj av limflaten på stolpen med gammelt lim.
Figur 5: Utstillingsklart bord HL.05193 etter aktiv konservering