Bildet i svart/hvitt viser Tønsberg Guttemusikkorps 17. mai 1931.

Korpsmusikk i arkivet

Vestfoldarkivet oppbevarer historiske arkiver etter flere korps. Dette er arkiver som dokumenterer stor entusiasme og høy aktivitet i en årrekke.

Den norske korpstradisjonen har alltid stått sterkt, og skolekorpsbevegelsen har vært en svært viktig arena for barn og unge, både ut ifra et musikalsk og sosialt perspektiv. Derfor er det flott at flere korps har valgt å avlevere sine arkiver til Vestfoldarkivet for fremtiden.

Ikke 17. mai uten

Det er lite vi forbinder mer med 17. mai enn korpsmusikk. Når skolekorpsene setter i gang med Gammel Jegermarsj, Den Norske Løve og ikke minst Norge i rødt, hvitt og blått, ja, da kribler det vel litt i kroppen hos de fleste av oss.

Her kommer Guttemusikken
hurra, Guttemusikken,
ja, se midt i trafikken
kommer Guttemusikken.
Vi spiller på klarinetter,
Fløyte, horn og kornetter
Trommelom så vi skvetter
Hele byen følger etter…

Sånn begynner 2. vers av Kjell Lunds slager «Her kommer guttemusikken» fra 1961, den gang guttene fortsatt dominerte i korpsene. Jenter fikk først formelt adgang til å delta i korps i 1956.

Korpsarkiv i magasinet

Per mai 2020 har Vestfoldarkivet arkiver etter Sandefjord gutte- og jentekorps, Tønsberg skolekorps, Presterød skolekorps, Nøtterøy skolekorps, Selvik skolekorps, Nanset blåseensemble og Vestfold krets av Norges musikkorps forbund. Ikke alle arkivene er ferdig ordnet.

Se arkivkataloger for korpsarkiver på Arkivportalen:

I følge Norsk Musikkforbund Sør var det 53 korps (inkl. skolekor) i Vestfold i 2017, så det er fortsatt mange som potensielt kan ha arkiver de kan vurdere å avlevere til oss.


Tønsberg Skolekorps

Et av korps arkivene vi har i Vestfoldarkivets magasin er etter Tønsberg Skolekorps. Dette korpset ble stiftet i 1914, da som Tønsberg Guttemusikkorps. Bokholder Olav Sørensen var i spissen.

Blant dokumentene finnes blant annet bilder som viser korpset i aktivitet på stevner og ulike arrangementer (ikke minst 17. mai), korpsturer både innenlands og utenlands. Bildematerialet kan dateres tilbake til oppstarten i 1914 og opp til vår tid.