Bildet i svart/hvitt viser Berger i fugleperspektiv. Øverst på bildet står det skrevet Berger i Jarlsberg.

Kulturminnevern

Berger er et av Norges best bevarte industrisamfunn.

Både Berger og Fossekleven fabrikker ligger ved vassdraget. Berger gård drives videre. Arbeiderboligene i øvre og nedre gate, i Fossekleiva og Torbjørnshaugen ligger der de alltid har ligget. Funksjonærboligene er på plass, bortsett fra en som måtte vike for den nye hovedveien.

Kirken fra 1895, gamlehjemmet, sykestua osv. ligger vakkert i terrenget. Brygga skal bygges opp igjen, slik som den gamle skolen har kommet opp (selv om den benyttes som bolig i dag). Under denne fanen vil dere finne artikler med fokus på akkurat dette verneverdige industrisamfunnet, samt andre kulturminner fra enda eldre tider.