Sort-hvitt-bilde av en to etasjes bolig med stor terrasse.

Langevannshytta i Andebu

I årene 1956-1965 var Langevannhytta i Andebu feriehjem for Tønsberg Jern- og Metallarbeiderforening avd. 67. Tanken om om egne feriehjem kom med tariffestet ferie, og i Vestfold hadde de fleste store arbeiderforeningene egne feriehjem.

Langevannhytta ble kjøpt 1. november 1956 fra dødsboet til disponent Ole F. Bergan. Tønsberg Jern- og Metallarbeiderforening hadde siden salget av eiendommen «Jernarbeideren» i Conradis gate 8 i Tønsberg i 1938 satt av midler til et feriehjemfond. Og etter lengre tids drøftelser og diskusjoner om alternativ, kom styret frem til at men ville kjøpe eiendommen «Langevannsstua» i vestre Andebu. Styret var tilbudt eiendommen for 25.000 kroner, mens pristaksten lå på 38.000 kroner. Man vedtok derfor på medlemsmøte å kjøpe hytta.

Hovedhytta var på 120 kvm i grunnflate. I tillegg var det et sidebygg med to rom. Hytta lå på østre Hallenstvedt, ca. 2,5 mil fra Tønsberg. I 1956 var det 20 minutters gange fra nærmeste bussholdeplass. Eiendommen var på 12 dekar og lå ved Langevann.

Foreningen la alt til rette for at medlemmene skulle kunne hygge seg på «Langevannsstua». I hovedbygget var det en peisestue på 36 kvm hvor medlemmene kunne kose seg. Hytta hadde også en badstue og flere soverom. Et bokskap med 500 bøker stod til disposisjon, pluss ett rikelig utvalg av spill og muligheter til fritidsaktiviteter.

Foreningen konkluderte med at hytta var godt egent til både sommer og vintersport. Turistforeningens løype gikk forbi der, og i tillegg merket foreningen opp egne turløyper i terrenget rundt hytta. Det var gode fiskeforhold i Langevann og man anla en «idrettsplass» foran hytta slik at en blant annet kunne boltre seg med fotballen.

I 1965 var det slutt. Da ble eiendommen solgt til Det norske Totalavholdslag ungdomslag «Vårbrudd» for 30.000 kroner.

I dag tilhører Langevannshytta 1. Sandefjord Speidergruppe. 

Bildene nedenfor er hentet fra arkivet etter Tønsberg Jern- og Metallarbeiderforening.

Kilder:

Sort-hvitt-bilde av en to etasjes bolig med stor terrasse.
Fotografiet av Langevannshytta er fra arkivet etter Sandefjord Jern- og Metallarbeiderforening.