LIMA 2006-2007

LIMA står for Logistikk Innlemmelse i MAgasin. I prosjektet ble det utviklet et logistikksystem for forvaltning av museumssamlinger, herunder overføring, digitalisering og tilstandsvurdering.

Parallelt med utviklingen av LIMA ble det gjennomført et pilotflytteprosjekt høsten 2006. Dette var den praktiske utprøvingen av LIMA-systemet, og det ville ikke vært mulig å gjennomføre utviklingsprosjektet uten at system og metode ble prøvd ut og korrigert i praksis.

Mer om prosjektet kan leses i Mellom kart og terreng i museumslandskapet» – rapport fra LIMA-prosjektet 2006-2007.

Prosjektet fikk støtte fra Kulturrådet og Vestfold fylkeskommune.