Bildet viser maleriet «Livets dans».

Livsfrisen

Livsfrisen er Edvard Munchs betegnelse på en serie av bilder som skulle skildre det moderne sjeleliv. Han vender seg her bort fra 1880-årenes realisme og søker seg mot det sterkeste i naturen – livet selv.

Malte personlige erfaringer

I Livsfrisen tar Edvard Munch utgangspunkt i egne personlige erfaringer, men setter dem inn i en større sammenheng. I en serie dypt personlige bilder ladet med et uttrykk av eksistensiell karakter ville Edvard Munch male det moderne menneskets sjeleliv, på godt og vondt. Han skulle fremstille menneskelivet fra fødsel til død. Munch hadde et bevisst og uttrykt ønske om å treffe andre med sin kunst:

 «I min kunst har jeg forsøkt å få forklart meg livet og dets mening. Jeg har også ment å hjelpe andre til å klarlegge seg livet.»

St. Cloud-manifestet

I årene 1889–1891 ble Edvard Munch innvilget statsstipend og oppholdt seg vinterstid mye i Frankrike. Det var her, i Paris-forstaden St. Cloud, at Munch forfattet sitt kunstneriske credo, senere kalt St. Cloud-manifestet:

«Det skulle ikke lenger males interiører, folk som leser og kvinner som strikker. Det skulle være levende mennesker som puster og føler, lider og elsker. Folk skal forstå det høytidelige derved og ta av seg hatten som om de gikk inn i en kirke.»

Sammenheng mellom Livsfrisen og Åsgårdstrand

Landskapet i Åsgårdstrand ble forløsende for Edvard Munchs store prosjekt. Stedets strandlinje, sine rullesteiner og måneskinn utgjør omgivelser og danner rammen rundt menneskene i livsfrisen:

«Frisen er tenkt som en rekke dekorative bilder, som samlet skal gi et bilde av livet. Gjennom dem snor seg den buktende strandlinjen, utenfor ligger havet, som alltid er i bevegelse, og under trærnes kroner leves det mangfoldige liv med dets gleder og sorger.» Knyttet til livsfrisen finner vi mesterverk som Stemmen, De ensomme, Tiltrekning, Løsrivelse, Ung kvinne ved stranden og Melankoli.

Sammenhengen mellom Livsfrisen og Åsgårdstrand ble tidlig erkjent av kunstmiljøet, som her beskrevet av Munchs venn og direktør på Nasjonalgalleriet rundt 1900, Jens Thiis:

«Man kan med fulle rett tale, når det gjelder hans kunst, ikke bare om Åsgårdstrandsperioden, da så mange mesterstykker ble til, men om åsgårdstrandslinjen , den svungne og myke, uttrykksfulle og fargerike strandlinje, som atter går igjen i hans bilder og raderinger, som en fellesnevner for hans stil.»

Livet etter "Livsfrisen"
Les mer om hvordan årene etter «Livsfrisen» arter seg for Edvard Munch.
Årene etter
Bildet viser Edvard Munchs maleri av menn og kvinner i kjole og dress foran månen, som gjenspeiles i havet i bakgrunnen.
ÅSGÅRDSTRAND: Flere av Munchs malerier er inspirert av Åsgårdstrand. Deriblant «Livets dans» fra 1899-1900. (c) Munch-museet/Munch-Ellingsen BONO 2013
Bildet viser maleriet «Kyss på stranden».
Kyss på stranden 1916 (c) Munch-museet/Munch-Ellingsen BONO 2013
bildet viser maleriet «Løsrivelse».
Løsrivelse, 1896 (c) Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen BONO 2013
Bildet viser Munchparken i måneskinn. Foto: Nils A. Kavli-Borge
Munchparken i måneskinn. Foto: Nils A. Kavli-Borge