Sort-hvit fotografi av en stor mursteinsbygning sett fra siden - ed nakne trær rundt.

Maritime skoler i Vestfold

Her får du en oversikt over arkiver etter maritim utdanning i Vestfold.

Tønsberg sjømannsskole og Tønsberg maskinistskole

Tønsberg offentlige sjømannsskole ble etablert i 1859, etter initiativ fra Tønsberg sjømannsforening. Undervisningen startet opp med et fem måneders kurs i leide lokaler i Kammegaten i Tønsberg. I 1870 flyttet skolen til middelskolens lokaler og holdt til der en periode, før skolen noen år førte en delvis ambulerende tilværelse i byen. I 1881 flyttet skolen inn i sykehusets lokaler på Møllebakken, men det var først i 1918 dagens bygning på Haugar ble vedtatt bygget.

I 1918 ble Tønsberg maskinistskole opprettet, etter anmodning fra Tønsberg maskinistforening. Den ble samlokalisert med sjømannsskolen på Haugar. Selv om det formelt sett var to separate skoler, med hvert sitt navn, var skolen i praksis én skole med to likeverdige linjer – «dekk» og «maskin». I 1967 flyttet imidlertid maskinistskolen til nybygde lokaler på Korten i Tønsberg.

I forbindelse med skolereformene og Lov om videregående opplæring av 1974 (ikrafttredelse 1976), ble maskinistskolen en del av den videregående skolen og skiftet navn til Tønsberg maritime videregående skole (fra 2003 en del av Færder videregående skole). Navigasjonsutdanningen ble en del av høyskolesystemet i 1978 og skiftet navn til Tønsberg maritime høyskole. På slutten av 1980-tallet flyttet den maritime utdanningen til den daværende høyskolens campus på Bakkenteigen.


Sandefjord navigasjonsskole

Sandefjord navigasjonsskole har røtter tilbake til Hans Andersens private navigasjonsskole som startet opp i Sandefjord i 1878. Skolen var en av flere private navigasjonsskoler som fantes i byen på denne tida. Tilsvarende private navigasjonsskoler fantes i byer langs hele kysten av Norge.

I 1916 ble skolen overtatt av Sandefjord kommune, og etterhvert bidro også Sandar kommune med midler til driften. Skolen var fra starten av delt i en styrmannsavdeling og en skipsføreravdeling. Etterhvert fikk skolen også en høyere skipsføreravdeling med navigasjonslinje og en handelslinje. Fra 1. januar 1964 ble skolen underlagt Vestfold fylkeskommune sammen med de øvrige videregående skoler i fylket.

I 1974 ble skolen slått sammen med Tønsberg navigasjonsskole og dermed nedlagt som selvstendig administrativ enhet. Personalet og relevant materiell ble overført Tønsberg.


Sandefjord stuertskole

Sandefjord stuertskole ble grunnlagt i 1893, av skipsreder og konsul Johan Bryde. Skolen er den eldste stuertskolen i landet, og trolig blant de eldste i Europa. Skolen var i privat drift med offentlig støtte fram til 1914 da Sandefjord kommune overtok ansvaret. I 1964 overtok Vestfold fylkeskommune driften av skolen, sammen med de øvrige videregående skolene i fylket.

De første årene førte skolen en omflakkende tilværelse, lokalisert på ulike steder i byen. I 1916 fikk skolen endelig faste lokaler i Kirkegaten 2. I 1956 skiftet skolen navn til Sandefjord kokk- og stuertskole, et navn den hadde fram til skolen ble en del av Sandefjord videregående skole i 1997.


Tønsberg stuertskole

Tønsberg stuertskole ble grunnlagt i 1896.


Opprinnelig på trykk i Arkivert 2016. 

Sort-hvit fotografi av en stor mursteinsbygning sett fra siden - ed nakne trær rundt.
Tønsberg sjømannsskole 1925: Skolen ble bygget i årene 1918–21 og er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen. Foto: Th. Larsen/Slottsfjellsmuseet / Vestfoldmuseene IKS. I dag rommer dette bygget Haugar Vestfold Kunstmuseum.
Sort-hvitt-bilde av murbygg
Sandefjord kokk- og stuertskole fikk i 1956 faste lokaler i Kirkegaten 2 i Sandefjord. Foto: Jørgensen, Sandefjord. Udatert.