En tegning av et seilskip med dansk flagg

Maritime uttrykk

Det er ikke alltid vi landkrabber vet hva de mer sjøvante egentlig snakker om. Men det er heldigvis ofte mulig å sette seg inn i.

Akterutseile

Å seile fra. En sjømann som ikke møter frem ved skipets avgang, blir akterutseilt.

Borde et skip

Manøvrere sin egen båt eller sitt fartøy langs siden av et annet skip for å gå om bord i det.

Broaching

Det at båten kastes på tvers i bølgene, fortrinnsvis under slør og lens. Motvirkes gjerne ved at man gir ut ved storseilskjøtet eller strammer spinnakerskjøtet midtskips.

Duve

Bevege seg rolig opp og ned; brukes særlig om skipets bevegelse når baugen heves og senkes rolig og langsomt i sjøene.

Hæle på

Skjøte

Kapseise

Kantre, velte

Skalke

Å lukke med skaling eller skåling (dvs. skinne), gjøre en dekksluke vanntett ved å dekke den (oppå lemmene) med en presenning, hvis kanter går et stykke nedover lukekarmen og der holdes på plass av jernskinner (skalkejern) som kiles fast.

Slappkiste

En kiste med fornødenhetsartikler (klær, tobakk, toalettartikler o.s.v.) som besetningen om bord i fartøy på langfart eller ekspedisjoner kunne kjøpe ved behov. Populært kalt «Slappen». Varer handlet i åpen sjø var toll- og avgiftsfrie og ble enten betalt kontant eller trukket av hyra.

Tally

Et enkelt regnskap ved lasting eller lossing av skip.


Også på trykk i Arkivert 2016.

 

Kilde – og for flere maritime uttrykk:

“Nautiske og maritime begrep”, Store Norske Leksikon, snl.no

En tegning av et seilskip med dansk flagg
Skipet Fortuna tegnet av Anders Olsen Feen. Utsnitt fra navigasjonsboken han laget i fangenskap under Napoleonskrigen. Kilde: Anders Olsen Feen ARS-A-1080.
Et beige ark med mange hvite tekstbobler med ordforklaringer. Overskriften er Maritime uttrykk.
Maritime uttrykk - fra oppslag i Arkivert 2016, der maritim historie var hovedtema.